Grønlandsfareren i Oljedirektoratet

Stig-Morten Knutsen har tidligere bodd og arbeidet både i Canada og på Grønland. Nå styrer han Oljedirektoratet i Harstad.

HAMMERFEST/HARSTAD: Etter de første årene i Hammerfest, flyttet familien til Stig-Morten Knutsen til Harstad. Da var han rundt 4 år. De bodde i starten i Samasjøen, hvor faren var platearbeider på Nilsen-verkstedet. Foto: Siri Døsen 

nyheter

Oljedirektoratet forvalter petroleumsressursene på vegne av det norske folk. I Harstad har Oljedirektoratet (OD) nå flyttet inn i nye lokaler i Byskillet, men de har vært til stede i Harstad siden 1980.

Sjefen for det hele, Stig-Morten Knutsen, forteller at han er født i Hammerfest.