Vil ikke ha sammenslåtte skoler

Harstad SV ber kommunestyret si nei til sammenslåing av videregående skoler i Sør-Troms.
nyheter

Edvin Eriksen skriver dette i sitt forslag:

– Det er seks videregående skoler i Tromsø, inkludert det private Norges Toppidrettsgymnas. I hele Sør-Troms-regionen, med halvparten av Tromsøs befolkningstall, er det tre videregående skoler:  Stangnes, Heggen og Rå. De seinere årene er tilbudene ved spesielt Stangnes og Rå skoler blitt betydelig redusert.  Det er behov for å øke eksisterende tilbud med nye program/utdanninger.

Fylkesråden for videregående opplæring i Troms har foreslått å slå sammen disse skolene til én organisatorisk enhet, fordelt på to skolebygg – ett i Harstad og ett i Kvæfjord. 

Eriksen og Harstad SV ber kommunestyret vedta:

– Harstad kommunestyre er ikke enig i at det er behov for en slik sammenslåing. Tvert imot mener kommunestyret at det vil innebære en ytterligere nedbygging av skoletilbudet i regionen.  Harstad kommunestyre oppfordrer fylkesrådet til snarlig iverksetting av nybygg for Heggen videregående skole, samtidig som de andre to videregående skolene fortsetter som egne skoleenheter.