KOMMENTAR:

Mange kommuner må skjerpe seg

Nivået på åpenhet og offentlighet handler om politisk lederskap.

Nivået på åpenhet og offentlighet handler om politisk lederskap.

nyheter

Pressens offentlighetsutvalg har gransket åpenheten i norske kommuner. Med unntak av Harstad er resultatene er nedslående for kommunene i vår region.

Av landets 423 kommuner havner flere av kommunene i harstadregionen blant de 300 dårligste. Strengt tatt er det bare Harstad som kommer greit ut med en 46. plass. Evenes kommer som nummer 205, Skånland deler 244.-plassen med Narvik, Kvæfjord kommer på en 327. plass, Tjeldsund på en 353. plass og Lødingen på en 411. plass. Dårligst ut i vår region, og nesten jumbo på landsbasis, kommer Ibestad som er rangert på 421. plass.


Harstad mest åpen i regionen

Harstad kommune er best på åpenhet og innsyn i regionen vår. Men landsdelen samlet havner på jumboplass.

 

Kautokeino i Finnmark er landets mest lukkede kommune. Ørland i Trøndelag er landets mest åpne kommune. Åpenhetsindeksen 2018 viser at svært mange norske kommuner ved enkle grep kan bli mye bedre på innsyn og offentlighet.

Undersøkelsen baserer seg på hvordan et innsynskrav blir håndtert, tilgjengeligheten av viktig informasjon på kommunenes hjemmesider og på et spørreskjema til kommunene. Kommunene i Finnmark er i gjennomsnitt de mest lukkede, Vestlandet er beste landsdel og Nord-Norge er verstingen.

De små kommunene er jevnt over dårligere enn de store. Undersøkelsen viser også at det politisk er en tendens til at kommuner med Sp-ordførere er mer lukket, mens Høyre-ordførere er mer åpne enn Ap-ordførere, viser undersøkelsen.

Saksbehandlingstiden og manglende retningslinjer for offentlighetsarbeidet er blant postene som trekker ned i mange av kommunene. Muligheten for avanserte søk gir ekstrapoeng.

Funnene fra Pressens Offentlighetsutvalg bør medføre at alle kommuner i regionen setter i gang en offentlighetsdebatt. Eksempelvis kan Ibestad, Kvæfjord, Skånland og Kvæfjord umulig være fornøyd med å bli rangert på nedre halvdel. I utgangspunktet er det rådmannen som har ansvaret med å påse at offentlighetsloven i størst mulig grad etterleves i praksis, men rådmennene lever ikke i et vakuum. Dersom det skapes et politisk klima for at det ikke er så nøye med åpenhet, får rådmann og ordførere «herske» i fred. Det passer nok mange.

Noen kommuner har innført et journalsystem som gjør det mulig for offentligheten å laste mange dokumenter ned direkte uten å måtte spørre en byråkrat om lov først. Det innebærer at de sparer seg selv for veldig mye arbeid. Vi antar at erkjennelsen er at nesten alle dokumenter er offentlige. Flere kommuner bør innføre samme ordning.

Nivået på åpenhet og offentlighet handler, i likhet med en rekke andre saker, om politisk lederskap. Å bli blant Norges flinkeste på offentlighet, bør være et mål for alle, også for kommunene i harstadregionen.