Rødt trekker seg fra det offisielle 1. mai-arrangementet i Harstad

Reagerer på at Hadja Tajik kommer.

LO Sør-Troms sto som arrangør av tog og samling i Nordic Hall 1. mai i fjor. Rødt blir ikke med på arrangementet i år.   Foto: Tore Skadal

nyheter

– Vi har, sammen med øvrige partier og organisasjoner, forhandlet fram et parolegrunnlag og ei talerliste som alle var enig om. Inkludert i parolene var «Norsk kraft er vårt felleseie – nei til Acer», skriver Rødt i en pressemelding.

Acer er EU sitt energisamarbeid, som møter motstand i deler av fagbevegelsen, inkludert LO.

– Over 100 norske ordførere kjemper mot ACER sammen med sine lokalsamfunn. I ei meningsmåling nylig sa bare 18 prosent av de spurte «ja» til regjeringas forslag om å legge norsk gass og kraft under EUs reguleringsmyndighet Acer, skriver Rødt.

Arbeiderpartiet stemte for dette i Stortinget.

Motstanden mot Acer førte blant annet til at Arbeiderpartiets nestleder, Hadja Tajik, ikke får tale i Haugesund og Sauda. Hun ble invitert til Harstad, og skal derfor til Harstad og nabokommunene 1. mai.

– Rødt reagerer på at avgjørelsen blir tatt etter at programmet er endelig vedtatt. Vi mener at det er uholdbart at Arbeiderpartiets nestleder blir invitert uten noen form for diskusjon. Det gjør ikke saken det spor bedre at hun ble avvist som 1. mai-taler i sitt eget hjemfylke på grunn av Acer-saken, som er et stort, prinsipielt spørsmål om norsk selvråderett, heter det i pressemeldinga.