Lederen:

Posten må fram - fem dager i uka

Det er flere grunner til at politikerne må minnes på at Posten skal gå med post, ikke med overskudd.

  Foto: Stian Blindheim

Det er flere grunner til at politikerne må minnes på at Posten skal gå med post, ikke med overskudd.

nyheter

I 2016 ble postombæringen kuttet fra seks til fem dager i uka, og nå er det på han igjen. Siden januar har nemlig regjeringen hatt ute på høring et forslag om at posten skal fram bare annenhver dag fra 2020. Høringsfristen gikk ut for halvannen uke siden, og mange av tilbakemeldingene bør gi beslutningstakerne noe å tygge på. Ikke minst bør sittende regjering ta inn over seg at politikk handler om mer enn økonomi og det frie marked.

Mange av tjenestene Posten utfører er byggesteiner i vårt samfunn. Vi snakker her om en viktig samfunnsfunksjon, spesielt i Distrikts-Norge, der det ikke eksisterer noe reelt kommersielt alternativ. Frakt av prøver fra legekontor, sending av informasjon fra det offentlige og fraktoppdrag for sårbart lokalt næringsliv er eksempler på tjenester som ikke lar seg erstatte ute i et distrikt som harstadregionen jo er. Sett fra samferdselsdirektoratets kontorer ser man kanskje post i butikk og postbokser som gode alternativ. Vi ser på det som en alvorlig og uholdbar svekkelse av dagens tilbud.

Da postombæringen ble kuttet på lørdager, ble avisdistribusjonen rammet hardt. Med en ytterligere reduksjon som regjeringen nå foreslår, er det kritisk. En betydelig andel av Harstad Tidendes abonnenter foretrekker fremdeles å få lokalavisen i postkassen, og mange av dem er avhengig av at Posten tar seg av logistikken fra trykkeri til postkasse. Derfor stiller vi oss fullt og helt bak følgende høringsuttalelse fra Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag: «For mange er lokalavisen den klart viktigste kilden til den informasjonen som er kontrollert og korrekt og som gir det riktige grunnlaget for å kunne delta i samfunnsdebatten. Derfor er det også̊ helt avgjørende for lokaldemokratiet i Norge og for norske lokalsamfunn at de lokale og regionale redaktørstyrte mediene kan overleve og utvikle seg».

Det er også kjernen i denne saken. For hvis samferdselsdepartementet og Posten får viljen sin, vil det utgjøre en trussel også mot mediehusenes eksistens og utviklingskraft. Først og fremst ved at papiravisen, som fremdeles utgjør en vesentlig del av inntektsgrunnlaget, blir skadelidende. Det er med andre ord flere tungtveiende grunner til at politikerne igjen må minnes på at Posten skal gå med post, ikke med overskudd.