Friluftsgudstjeneste ved Lysvann

Etter initiativ fra Kvæfjordløyper avholdt Kvæfjord menighet friluftsgudstjeneste søndag.

GUDSTJENESTE I DET FRI: Vikarprest Ingvild Kråkenes Moe leder gudstjenesten ved Lysvann søndag. Foto: Geir Hagen 

nyheter

Gudstjenesten ble avholdt ved Lysvann i Kvæfjordmarka ved Kvæfjord menighet sin vikarprest, Ingvild Kråkenes Moe.

Flere turgåere tok seg tid til å stoppe opp i denne anledning, mens andre tok turen kun fordi det var friluftsgudstjeneste.

Gudstjenesten ble innledet med salmen «Skaperens stemme høres en morgen» og ble avsluttet med «Deg være ære».

– Det ble en hyggelig stund ved Lysvann ute i Guds frie natur, sier fotografen, Geir Hagen.