Utviklet programvare for din økonomi:

– Privatøkonomi er viktig

– Jeg vil fjerne tabuet det er for mange å snakke om personlig økonomi.

UTVIKLET: Monica Amundsen Holen etablerte i fjor gründerbedriften MK liQvi AS. Hun ser behovet for å hjelpe folk til å få en økonomisk bedre hverdag. Foto: Tore Skadal 

Dette er ikke en enkel øvelse for alle

bruk: Nå har Gatejuristen gjennom Gatas Økonom innledet samarbeid med Monica Amundsen Holen og gründerbedriften MK liQvi AS ved vederlagsfri tilgang til avansert programvare for økonomisk analyse. 

nyheter

Det sier Monica Amundsen Holen, daglig leder i gründerbedriften MK liQvi AS. Hun ser behovet for å hjelpe folk til å få en bedre økonomisk hverdag.

Nå har Gatas Økonom gjennom Gatejuristen innledet samarbeid med gründerbedriften MK liQvi AS ved vederlagsfri tilgang til avansert programvare for økonomisk analyse.

– Vi har utviklet en programvare for økonomisk analyse som raskt og effektivt kartlegger kundens økonomi, slik at man enkelt ser hvor man kan gjøre endringer for å sitte igjen med mer penger ved månedens slutt, sier Amundsen Holen. Hun har tidligere jobbet syv år som finansrådgiver i DNB.

- Man kan ikke endre en adferd dersom man ikke vet hvilken adferd man har hatt.

– Det er mange som har vegring for å innrømme at de har noen økonomiske utfordringer, og jeg tror verktøyet som vi har utviklet kan være en start for den enkelte til å gjøre noe nsmarte valg, sier hun.

Planlegger

– De fleste av oss har heldigvis en eller annen form for inntekt. Men erfaring viser at mange sitter igjen med svært lite når de har betalt de faste utgiftene, sier hun.

– Ved å se på eget forbruk kan man styre egen økonomi bedre, og sitte igjen med mer penger til det man egentlig har lyst til.

– Det er bare å se på hvordan vi gjør matinnkjøp. Uten planlegging kan det fort gå både to og tre tusen kroner ekstra hver måned. Dette er penger man kunne brukt til andre ting.

Amundsen Holen driver gründerbedriften MK liQvi AS sammen med sin ektemann Knut Holen.

Etableringsfasen

– Dette er en bedrift inne i en tidlig fase, men det er stadig flere som tar i bruk denne programvaren for sin privatøkonomi.

– Jeg ønsker å jobbe aktivt for å bryte ned tabuet det er å snakke om egen økonomi.

– Jeg tror det er svært mange som kvier seg for å be om hjelp, og det er det største problemet.

– Situasjoner som kunne vært løst på en enkel måte gjør at mange unødvendig havner i «luksusfellen», fordi de lukker øynene.

– Sliter man økonomisk vet vi at det også kan føre til en dårligere psykisk helse, og dette er forferdelig trist når det kunne vært unngått.

I dag har folk gjerne kontoer i flere banker i tillegg til flere ulike kredittkort.

– De har da gjerne disse spredt på seks-syv forskjellige kontoer. Vi utviklet et verktøy som gir en totaloversikt. Det er det jeg synes har manglet i tidligere program.

– Alt handler om at folk skal komme seg ovenpå økonomisk. Det handler om å få kontroll og oversikt over egen økonomi og se på hvor det er mulig å spare penger i det daglige.

– Det handler om at man skal ha mulighet til å sette av litt penger, slik at man slipper å bruke kredittkort når noe uforutsett dukker opp, sier hun. Rett og slett få en bedre økonomisk forutsigbarhet.

– Dette er ikke en enkel øvelse for alle. Derfor ønsker jeg å bidra på min måte.

– Jeg vet at det er mange som har behov for hjelp, og at det er mange som ikke klarer å be om det, sier Monica Amundsen Holen.