Støtteforeninga om det nye UNN-styret:

– Helse Nord unngår bevisst å hente inn folk med lokalpolitisk erfaring

Fire av de ni oppnevnte styremedlemmene i Universitetssykehuset Nord-Norge, har ikke bosted i sykehusets virkeområde.

STYRET: Her er det nye styret til Støtteforeninga for Harstad sykehus. (Fra venstre) Per Lien, Rolf Bendiksen, Margaret Bakken, Ninni Torblå Korsmo, Frode Bygdnes og Viktor Johnsen. Leder Håkon Brox og styremedlem Hugo Ingebrigtsen var ikke tilstede under årsmøtet. Foto: Hans Viktor Øye 

nyheter

I tillegg til de ni styremedlemmene er det fire ansatte styrerepresentanter. Støtteforeningen for Harstad sykehus, reagerer kraftig på dette. Under foreningens årsmøte tirsdag kveld kom det fram reaksjoner på at ingen fra Harstad er funnet verdig til å sitte i styret.

Arrogant Helse Nord

Spesielt reagerer de på at Helse Nord har utnevnt Oslo-mannen Ansgar Gabrielsen som ny styreleder. Dette mener de er arrogant, og viser til at Helse Nord satte til side innstillingen som fylkestinget i Troms hadde på Arnfinn Sundsbø.