- Fødes så få at det ikke er vits å bygge barnehage

Det blir født så få barn i Harstad at rådmannen ikke finner det hensiktsmessig å bygge ny barnehage nå.

Få nyfødte: Bare 210 barn ble født i Harstad i løpet av fjoråret. Det er færre enn på mange år.  Foto: odd leif andreassen

nyheter

Rådmann Hugo Thode Hansen mener likevel det er viktig å sette av nødvendig tomt i sentrum til en kommende barnehage dersom fødselstallene tar seg opp. Sletta barnehage vil være den mest aktuelle tomta for en eventuell utbygging i fremtiden.

I fjor ble det kun født 210 barn i Harstad. Det er sytti færre enn i 2013, da det ble født 280 barn.

– Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antall barn født i 2017 var svært lav, og at antall barn i barnehagealder er lavere enn det har vært de siste årene, påpeker rådmannen.

Les mer om de lave fødselstallene og hva dette betyr her