Tok skutersaken til Stortinget

Sandra Borch har fremmet et forslag om å endre forskriften for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Sandra Borch 

nyheter

Hun foreslår å fjerne den mye omstridte regelen om at det må være 2,5 kilometer fra brøytet bilvei til hytte for å kunne benytte snøskuter.

– Det har vært store utfordringer knyttet til denne regelen etter at fylkesmannen har varslet flere kommuner om innskjerping av håndhevelsen av regelen. Det har nå ført til at flere hytteeiere ikke får dispensasjon til å kjøre til hyttene sine, sa hun.