Harstad sier ja til å bosette Gudissa

Harstad kommune tar imot etiopiske Gudissa Almetu Etana hvis UDI innvilger alternativ mottaksplass for henne.

HÅP: Etiopiske Gudissa Almetu Etana håper at hun blir bosatt i Harstad. Foto: Frank Roger Roksøy  Foto: Frank R. Roksoy

nyheter

Det ble enstemmig vedtatt i et lukket møte i formannskapet.

– Mottaksleder Kåre Rasmussen i Kvæfjord har søkt om alternativ mottak i Harstad. Det er et tilbud til spesielt trengende asylsøkere som har behov for et annet tilbud, og for mer omsorg enn et ordinært asylmottak kan gi, sier Per Pedersen (KrF) i støttegruppa for Gudissa. UDI har kort frist til å svare kommunen. Gudissa, som bor på mottaket i Kvæfjord, skal flytte ut 28. februar. Da skal mottaket tømmes, og legges ned. UDI betaler kommunen for å ta imot asylsøkere i alternative mottak. Gudissa har vært flyttet fra mottak til mottak utallige ganger.