Folkemøte om Sørlimarka:

Kritisk til forsvarsplaner

Harstad turlag mener at Forsvarets planer for Sørlimarka skyte- og øvingsfelt ødelegger for allmenn bruk av området.

Skiløyper: Sørlimarka er ett av Harstads godt brukte rekreasjonsområder. Dette ødelegges av Forsvarets planer, mener Harstad turlag. Arkivbilde  

nyheter

Forsvaret har lagt fram en ny reguleringsplan som ifølge turlaget innebærer utvidelse og inngrep i terrenget. Ifølge Harstad turlag er det to grunner til at planen ikke bør godkjennes.

– Det har vært skiløyper gjennom Sørlimarka, lenge før forsvaret etablerte skytefelt der, og helt siden det ble vanlig med snøskuter og tråkkemaskiner, har Kilkameratene preparert løyper. Kilkameratene har egne traseer for sine løyper, men gjør dette for at det skal komme Harstads befolkning til gode, heter det i en pressemelding fra turlaget, som fortsetter: