Automatisk medisinmaskin kommer hjem til folk

Denne uka får flere brukere av hjemmetjenesten i Harstad kommune utplassert en automatisk medisinmaskin som skal gjøre livet enklere og bedre.

NY TEKNOLOGI: Sykepleier Tina Nyhammer tester ut ny teknologi som skal gjøre hverdagen bedre for brukere som trenger regelmessig medisin. Foto: Øivind Arvola 

nyheter

Harstad kommune har sammen med Kvæfjord kommune gjort en felles anskaffelse av Evondos, elektronisk medisineringsstøtte/medisin dispensere. Hjemmetjenesten i sentrum skal prøve ut 16 dispensere.

Elektronisk medisineringsstøtte er ment som et supplement til ordinær helse- og omsorgstjeneste.

Redusere risiko

– Gjennom dette tiltaket vil det kunne frigjøres ressurser som kan benyttes til andre oppgaver innen tjenesten. Målet er å redusere risikoen for feilmedisinering, gi brukere økt mestring ved å kunne være mer selvstendig i egen hverdag, frigjøre faglige ressurser til andre viktige oppgaver, redusere antallet besøk til brukere som ikke ønsker/har behov for andre tjenester enn medisinutlevering, skriver rådmannen i sitt saksfremlegg.

Utvalg for helse og omsorg skal behandle saken tirsdag, før den går videre til formannskap og kommunestyre.

I stedet for hjemmesykepleier

Den automatiske medisineringsmaskinen plasseres hjemme hos brukere som over lang tid tar medisin regelmessig. Maskinen sørger så for en komplett og helt automatisk medisindosering, der rett dose medisiner automatisk kommer ut av maskinen til fastsatt tid. Brukeren er dermed ikke avhengig av at en hjemmesykepleier kommer hjem til seg for å kunne ta medisinen.

– Dette er spennende også for oss, sier sykepleier i Harstad kommune, Tina Nyhammer, i en pressemelding fra Harstad kommune.

Nyhammer er blant de første i kommunen som får opplæring på maskinen som skal hjelpe brukere av hjemmetjenesten med å ta rett medisin til rett tid på en enkel og god måte.

– Det er mange fordeler. Brukeren får bedre oppfølging, og helsetilstanden og livskvaliteten forbedres når legemidlene tas regelmessig. Den langtidsmedisinerte kan bo hjemme lenger og blir mer selvstendig i hverdagen, sier Øyvind Arntzen, avdelingsleder ved hjemmetjenesten sentrum i Harstad kommune.

Fjernovervåkes

– Det er mange fordeler med slik teknologi. Vi eliminerer menneskelige feil som kan oppstå ved normal legemiddeldosering, vi kan fjernovervåke systemet slik at vi ser om brukeren har tatt ut medisinen til rett tid, og vi kan kommunisere med brukeren, sier Arntzen.

Har ikke brukeren tatt medisinen ut av maskinen, sendes det en melding til hjemmehjelpssentralen, som da kan undersøke årsaken nærmere.

– Samtidig står brukeren friere i sin hverdag. Han eller hun slipper å vente på en hjemmesykepleier som kanskje i en travel hverdag er forsinket, og man kan tilpasse tidspunktet for medisineringen etter brukerens behov, ikke vårt, sier avdelingslederen.