Rekordmange reiste her

FORNØYD: Lufthavnsjef Anne Britt Bekken er fornøyd med trafikktallene for 2017. 

nyheter

I 2017 reiste 754 604 passasjerer over Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Dette er det høyeste antall passasjerer som har trafikkert lufthavnen.

– Denne positive utviklingen har vi sett over lang tid og vi forventer å fortsette denne positive trenden, sier lufthavnsjef Anne Britt Bekken.

Trafikkutviklingen ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes viser en økning innenlands på pluss 5,8 prosent, utenlands pluss 10,8 prosent og totalt hele 6,1 prosent.

– Dette er svært gode tall og over landsgjennomsnittet til Avinors lufthavner. Av de større og sammenlignbare lufthavnene er det kun Tromsø lufthavn som har en høyere økning i trafikken enn Evenes, sier Bekken i en pressemelding.

Noe av årsaken til denne positive utviklingen innenlands er at Narvik lufthavn ble lagt ned 31. mars i fjor, og dermed ble passasjerene som reiste fra denne lufthavnen i stor grad overført til Evenes. Den totale økningen innenlands utgjorde 38 279 passasjerer der økningen fra Narvik utgjorde cirka 18 000 passasjerer. Den resterende veksten trafikken er generert gjennom nye flyavganger samt generell vekst med flere reisende med de etablerte rutene.

– Økningen i passasjerer til utlandet kommer som følge at et bedre flyprogram for charterturer fra Evenes. I 2017 var det kjente reisemål over lengre perioder og disse ble godt benyttet av våre passasjerer, sier Bekken.

Lufthavnsjefen er svært fornøyd med denne utviklingen og ser fram til å jobbe videre med trafikkutvikling.

– Vi ser at Nord-Norge er en svært attraktiv reiselivsdestinasjon både sommer og vinter. Dette medfører incoming turisme som er svært viktig for regionen. Denne trafikken kommer nå til Harstad/Narvik lufthavn i størst grad med innenlands rutefly, men også til dels med incoming charter. Vi håper at denne chartertrafikken fra utlandet med turister inn til regionen vil øke ytterligere, heter det videre fra Bekken.

Hun mener det er en svært spennende tid fremover med det som skjer hos Forsvaret, et omfattende arbeid som er i startfasen.

– Utviklingen med denne etableringen vil over tid skape ytterligere flere reisende over lufthavnen, mener hun.