Nevnte Evenes i forsvarstalen

Forsvarsministeren holdt fast på at Evenes skal være hovedbasen for de nye maritime patruljeflyene, i sin årlige tale i Oslo Militære Samfund.

ÅRSTALE: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen kom inn på problematikken rundt å flytte basen for overvåkningsflyene fra Andøya til Evenes, i sin årstale i Oslo denne uka. Her fra da han besøkte Evenes flystasjon for første gang som forsvarsminister, i slutten av november.  Foto: Tone Anita Karlsen

nyheter

Ny forsvarsminister Frank Bakke-Jensen holdt den årlige talen i hovedstaden mandag denne uka. Her kom han blant annet inn på drakampen som har vært etter at Stortinget høsten 2016 vedtok at Andøya flystasjon skal legges ned, når nye P-8 Poseidon infases. Hovedbasen for de nye maritime overvåkingsflyene skal være på Evenes, der også framskutt base for de nye kampflyene F-35 blir.

– Et endret trusselbilde gjør at vi måtte finne fremtidsrettede og kostnadseffektive løsninger for understøttelsen av det nye systemet. Stortinget har besluttet at hovedbasen for Norges nye maritime patruljefly, skal samlokaliseres med kampflyenes fremskutte operasjonsbasen på Evenes, sa Bakke-Jensen.

Forsvarsministeren innrømte at man i perioder med bytte av systemer, med for eksempel utfasingen av P-3 Orion og innfasingen av P-8 Poseidon, kan få svekket operativ evne.

– Det er krevende for de ansatte som har sine liv på Andøya, og som samtidig skal opprettholde leveransen av operative flytimer. Det er også krevende for lokalsamfunnet. Regjeringen bidrar og skal fortsette å bidra aktivt til omstilling av lokalsamfunnet. Regjeringen er opptatt av at vi fortsatt skal ha et levende samfunn på Andøya, og vi vil videreføre innsatsen for å legge til rette for det, sa Bakke-Jensen.

Han fortsatte med å si at Forsvarets strukturendring får direkte konsekvenser for personellet, deres familier og lokalsamfunnet de er en del av.

– Forsvaret må ta en mer proaktiv rolle når operative hensyn krever endringer i strukturen. Vi må være tydeligere i våre prosesser, slik at tilværelsen og fremtiden blir så forutsigbar som mulig for de berørte. Vi må anstrenge oss for å gjøre omstillingen så bra som mulig, sa han videre.

Han avrundet dette temaet med å si at det er viktig for Forsvaret å ivareta og beholde kompetansen der den behøves, gjennom hele prosessen.