Satte seg inn i forholdene

-De lovte å komme for å se på havna. I dag holdt de ord.

  Foto: Hans Viktor Øye

FRAKSJONSLEDER: Aps talsmann for samferdsel Sverre Myrli, fikk førstehånds kjennskap til havneutbyggingen på Engenes. Foto: Stortinget  Foto: PETER MYDSKE

nyheter

Det sier ibestadordfører Dag Sigurd Brustind (H), etter møtet med fraksjonsleder for Ap i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité Sverre Myrli på Engenes, onsdag formiddag.

Møtet er en oppfølging av besøket som Brustind hadde på Stortinget i november i fjor. Da møtte Brustind komitémedlemmene fra Høyre, Frp og Ap.

-Myrli lovte da at han skulle komme for å sette seg bedre inn i forholdene. Det virker på meg som om han har forstått problemstillingen og at støtter våre vurderinger. Det haster med å få bygd ut havna, sier Brustind.

Moloen og mudring

Det skulle bli et godt besøkt møte på visningssenteret. Representanter fra både politikk og næringslivet var møtt opp.

Møtet er et ledd i arbeidet med å få framskyndet utbyggingen av Moloen og havna på Engenes, til byggestart høsten 2019. I dag er havna allerede sprengt, Det er for lite kaiplass og havna må mudres, forteller leder i Ibestad Ap, Hugo Salomonsen. Det var de som hadde tatt initiativ til møtet.

Både Børge Arvesen og Sylvi Barmann Jensen, som representerte næringen, kom med innspill til Myrli.

Større båter

-Utbyggingen haster, ikke bare fordi det til høsten kommer en større fiskebåt til Engenes. En av båtene som tilhører her berører allerede sandbunnen på lavvann. Den nye båten blir mye større, og da holder ikke havna fra 1940-tallet mål, sier Salomonsen.

Han gir sin fulle støtte til arbeidet for å få framskyndet utbyggingen til anleggsstart høsten 2019.

-Vi vet jo ennå ikke utfallet, men det må skje noe på samferdselssektoren utenom veiutbygging. Sjøtransport er også svært viktig. Spesielt når vi skal leve av havbruk og sjømat, etter at olje tar slutt, sier Salomonsen.

Brustind sier at saken nå ligger i departementet.

-Stortinget har allerede vedtatt å godta forskuttering av havneutbygging. Vi har søkt til departementet om en framskynding av havneutbyggingen. Både Ibestad kommune og næringslivet må finne en god løsning for å forskuttere utbyggingen, sier Brustind.