Færre dør i branner

Aldri før har det vært registrert færre omkomne etter brann i Norge enn i 2017.

BRANN: Tallet på omkomne i branner har sunket gradvis de siste tiårene. Det laveste  Foto: Tore Skadal

nyheter

Ferske tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap viser at 25

personer omkom i brann i fjor.

— Dette er en formidabel utvikling og viser at brannforebyggende arbeid faktisk

fungerer. Vi kan snakke om et vendepunkt. I tillegg ser vi at antall branner

også går ned. Årsaken er nok sammensatt, men en sterk medvirkende årsak er økt

bevissthet rundt brannsikkerhet hos folk flest, sier Øyvind Setnes,

forebyggingsekspert i Tryg Forsikring.

Tallene for 2017 viser at de omkomne var 14 menn og 11 kvinner. April var

måneden da flest omkom, med fem døde. Tre omkom i desember, mot åtte personer i

desember året før. Sju personer omkom på en lørdag, den ukedagen med flest

omkomne. De fleste omkom i egen bolig.

— Vi jobber hardt hver eneste dag med å nå ut til publikum med forebyggende

budskap. Vi har tatt i bruk VR-teknologi som gir opplevelsen av brann, og dette

har vist seg å være en effektiv måte å bevisstgjøre folk om brannfarene i

hjemmet. Så er det ingen tvil om at det for forsikringsbransjen er en lettelse å

registrere en så positiv utvikling. Nå håper vi selvsagt at trenden fortsetter i

2018, sier Setnes.

Høyere risiko for eldre

Tall fra DSB viser at 75 prosent av de som omkommer i brann er eldre og

pleietrengende, eller personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere.

Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann

sammenlignet med resten av befolkningen. Spesielt høy er risikoen for eldre som

bor alene.

Hyppigheten øker utover dagen og det brenner oftest på ettermiddagen, når folk

kommer hjem, lager mat på komfyren og bruker elektriske apparater. Flest

bygningsbranner skjer i januar og desember. Da er vinteren gjerne på sitt

kaldeste, med krav til oppvarming av bolig, og folk er mer innendørs, noe som

øker risikoen for at brann starter.

— De farligste boligbrannene oppstår om natten. Da har du liten mulighet til å

oppdage brann i tide såfremt ikke en røykvarsler vekker deg. De fleste som

omkommer i brann kveles av røyk og gass. Røykvarslere redder hvert år livet til

et titalls mennesker og er en billig livsforsikring for deg og din familie, sier

Setnes.

Flest branner

Tallet på omkomne i branner har sunket gradvis de siste tiårene. Det laveste

tallet tidligere var 35 omkomne i 2015.

Året etter omkom det 40 mennesker i

brann, mens snittet siden 1979 har vært 64 omkomne årlig. I 2016 rykket

brannvesenet ut til 3.138 branner i private hjem. Av disse var 43 prosent

branntilløp ved komfyren. Det anslås at en halv million mennesker bor i boliger

uten fungerende røykvarslere.

I forhold til antall innbyggere topper Oslo og Finnmark fylkesoversikten over

boligbranner i Norge i perioden 1. mai 2016 til 30.april 2017. I andre enden

skiller Rogaland seg ut som fylket med minst branner i forhold til antall

innbyggere. Tallene er per 100.000 innbyggere, (antall branner i parentes).


Oslo 96,59 (644)

Finnmark 91,93 (70)

Sør-Trøndelag 74,68 (237)

Vestfold 70,84 (175)

Oppland 64,39 (122)

Buskerud 64,35 (180)

Aust-Agder 64,28 (75)

Vest-Agder 63,00 (116)

Nordland 58,06 (141)

Nord-Trøndelag 56,84 (78)

Møre og Romsdal 55,21 (147)

Troms 54,94 (91)

Hordaland 54,04 (281)

Østfold 53,26 (156)

Hedmark 53,01 (104)

Telemark 50,20 (87)

Sogn og Fjordane 48,07 (53)

Akershus 45,67 (276)

Rogaland 41,31 (195)