Så mange bor det i Harstad

SSB har kommet med befolkningstallene for Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Skånland, Tjeldsund, Evenes, Lødingen og Gratangen.

24 838 personer er bosatt i Harstad kommune ved utgangen av 2017.   Foto: Knut Godø

nyheter

Folketallet i Harstad har sunket ved inngangen av det nye året. Det viser beregner fra Statistisk Sentralbyrå, som har sluppet beregninger for befolkningsendring for kommuner i Norge i 2017.

I Norge er folkemengden beregnet til 5 297 000 innbyggere per 31. desember, noe som tilsvarer en folketilvekst på 38 500 personer. Det siste året har altså folkemengden i Norge økt med 0,7 prosent. Tallene fra SSB viser også at det er innvandringen som står for mesteparten av veksten. 60 prosent av folketilveksten i landet skyldes innvandring.