Kjenner du igjen den nye sjefen for HV-16?

Er for mange kjent som tidligere sjef for Kystjegerkommandoen (KJK) på Trondenes.

  Foto: Marius Vågenes Villanger/Sjøforsvaret

nyheter

Kommandør Jon Ivar Kjellin overtar 15. januar 2018 sjefsstolen i Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 (HV-16).

​Kjellin overtar etter oberst Ole Kristian Karlsen, som i oktober gikk inn i stillingen som ny nestkommanderende og stabssjef i Brigade Nord.

- Kjellin er for mange kjent som tidligere sjef for Kystjegerkommandoen på Trondenes i Harstad. Han var med i selve utviklingen av KJK og gikk gradene der inntil han ble sjef i 2009-2011. Han var den første kvalifiserte kystjegeren som ble sjef for KJK. Han var også den første som deployerte med kystjegere til Afghanistan høsten 2005 og våren 2006.

Det skriver stabssersjant Jonny Karlsen, presse- og informasjonsbefal HV-16, i en pressemelding.

- Etter dette bidro han til kontinuerlig internasjonal innsats fra Kystjegerkommandoen og senere hele Marinens jegervåpen, inntil han gikk av som våpensjef for Marinens Jegervåpen i 2015. Han har etter dette vært skolesjef på Sjøkrigsskolen, før han nå overtar som sjef for HV-16, skriver Karlsen.

Veteranpris

– Jeg søkte jobben som sjef HV-16 fordi det er en svært viktig jobb med fokus på beredskap og operativ virksomhet i en totalforsvarssammenheng. Det er meget meningsfullt. Innsatsen er lokalt forankret og avhengig av en stor del frivillighet. Det er derfor med en stor grad av ydmykhet og respekt jeg ser fram til å føre kommando over Heimevernet i nordre Nordland og Troms, sier Kjellin.

Han har tidligere mottatt Forsvarsmedaljen med laurbærgren og Forsvarets veteranpris. Bakgrunn for disse utmerkelsene var innsatsen for skadde soldater og familiene til skadde og etterlatte.

Kjellin var sjef på KJK da kommandoen fikk ni skadde i forbindelse med et sammenstøt i Tutakdalen 2. mai 2010, og da de mistet fire soldater i en veibombeeksplosjon 27. juni samme år. Avdelingen fortsatte å løse oppdrag fram til Norge trakk seg ut av Faryab i 2012.

- Viktig jobb

Jon Ivar Kjellin, som er født i Halden, men nå bor i Harstad, ble uteksaminert fra Sjøkrigsskolens operative realfaglige kystartillerilinje i 1988. Kjellin har variert tjenestebakgrunn fra Forsvaret. Han har tjenestegjort ved rekruttskole, fort, i Sjøforsvarets forsyningskommando, Kystartilleriinspektørens stab, skyteskolen med mer.

I tillegg til Sjøkrigsskolen har Kjellin Langkurs for maritime taktiske operasjoner og diverse kurs i inn- og utland, utdanning ved Forsvarets stabsskole (Stabsskole I og II) , ettårig sjefskurs ved U.S. Naval Command College (NCC) i Newport, Rhodes Island og Forsvarets høyskoles informasjonskurs.

– Jeg ser fram til å samarbeide med alle samfunnsmessige instanser som jobber med beredskapsmessige forhold. Jeg ser fram til møte med lokalbefolkningen, soldatene og befalet som gjør en fantastisk innsats med begrensede midler over alt i distriktet.

– Jeg gleder med til å ta fatt på den nye jobben i en svært viktig del av Norge, fastslår Kjellin.

HV-16 holder til i Bjerkvik garnison i Narvik kommune. Distriktet omfatter nordre del av Nordland fra Tysfjord, inkludert Lofoten og Vesterålen, og hele Troms fylke. HV-16s distriktsstab i Bjerkvik består av 28 fast tjenestegjørende offiserer og 5 sivilt ansatte.