- Bør etableres PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset

Dette sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland.
nyheter

Administrerende direktør i Helse Nord RHF er tilfreds med at risikoanalysen foreslå tiltak slik at det er trygt å opprette et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø. Vorland har sendt sin sak til styret i Helse Nord RHF. Styret skal i møte 13. desember ta stilling til om det skal opprettes enda et tilbud om PCI-behandling ved hjerteinfarkt i tillegg til PCI-senteret i Tromsø.

Dette skriver helseforetaket på sine hjemmesider.

Det er tredje gang styret har denne saken til beslutning. Én gang har saken blitt trukket fra møtet, og nå sist i styremøtet 25. oktober ba styret om mer informasjon. Styret ba blant annet om en risikovurdering. Risikovurderingen var klar 30. november og anbefaler at det opprettes et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø.