Den viktige luftfarten

Luftfart er avgjørende for veksten i nordnorsk turisme.

SAS letter fra Evenes.  Foto: Cato Støle

nyheter

Luftfartstilgjengelighet er svært viktig for nordnorsk reiseliv, særlig for utviklingen av helårsturisme. Det mener Avinor.

– Avinor har hatt en offensiv nordområdestrategi i mange år, og kapasitetsøkende tiltak, utbygginger og utbedringer en rekke steder er ment å møte den stadig økende turisttrafikken, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Aktuelle prosjekter er utbygging i Tromsø, bygging av ny lufthavn i Bodø, vurdering av ny lufthavnstruktur i Lofoten, Ofoten og Vesterålen, vurdering av ny lufthavn i Hammerfest, samt etterhvert ny lufthavn på Helgeland.

Nord-Norge øker mer

Reiselivsnæringen i nord står for 8 milliarder i verdiskapning og har 16.000 ansatte, viser tll fra 2015.

For å få til vekst i spesielt vintersesongen, er god tilgjengelighet ved bruk av fly helt nødvendig, mener Avinor, og viser til at vinterturister er på kortere reiser sammenlignet med turister som besøker Norge om sommeren. De har derfor behov for å fly effektivt til turistopplevelsene.

Antall utenlandske gjestedøgn på vinteren er tredoblet fra 2009 til 2016. Vinterturismen har økt vesentlig, med en årlig økning på 20 prosent i samme periode. Nord-Norge øker mer enn i resten av landet – og har en økt verdiskapning på 8 prosent, mot 4 prosent i resten av landet.

Tromsø i tet

Denne økte veksttakten i nord innebærer en merverdiskaping på 195 millioner kroner i 2015 i forhold til veksttakten i resten av Norge.

Nordlysturisme er den viktigste grunnen til oppgangen, og Tromsø er helt i tet. Dette skyldes i stor grad at Tromsø både har mange nordlysobservasjoner og god tilgjengelighet til alternative opplevelser og reisemål.

Avinors nordområdestrategi er i ferd med å bli revidert, og vil bli publisert og presentert i 2018.