- Viser at Evenes prioriteres

I Forsvarsbygg er man glade for økningen på 58 millioner kroner til utbygging Evenes flystasjon. – Et bevis på at Evenes blir prioritert, sier Olaf Dobloug, som er ansvarlig for utbyggingen i Forsvarsbygg.

Med 58 millioner kroner ekstra kan Forsvarsbygg rekke å få flystasjonen ferdig i tide, til å ta imot både kampfly og maritime patruljefly. Foto: Forsvaret 

nyheter

Ifølge statsbudsjettet som ble lagt fram torsdag morgen foreslår regjeringen å øke bevilgningen for etableringen på Evenes flystasjon med 58 millioner kroner i 2018. Dette kommer i tillegg til 146 millioner kroner som allerede er avsatt til utvikling av eiendom, bygg og anlegg på Evenes i 2018, heter det på statsbudsjett.no. Tiltakene i 2018 innebærer i hovedsak å etablere en prosjektorganisasjon, oppgradere eksisterende infrastruktur i bakken og etablere fysisk sikring og beskyttelse av Evenes flystasjon.

Les mer: Millionøkning til Evenes