Fastlege-flytting i ETS

Skånland kommune melder om endring i fastlegelistene, da fastlegenes arbeidsbelastning har økt, etter innføring av samhandlingsreformen.
nyheter

For å kunne gi pasientene et bedre tilbud, ser legene seg nødt til redusere fastlegelistene til 800-900 plasser. I tillegg har ETS-kommunene hatt noe lav fastlegekapasitet siste halvår.

– På bakgrunn av dette er det opprettet en ny fastlegeliste som betjenes av lege Rebecca Lumb Sannum, som på sikt skal ha ei liste på 600 pasienter, heter det på kommunens hjemmeside.

HELFO styrer reduksjon av lister og vil trekke ut pasienter fra fastlegens liste og overføre dem til ny lege. Fratrekket vil skje i fire omganger. I løpet av oktober vil 70 pasienter flyttes fra listen til lege Andres Stormo og overføres Lumb Sannums liste. Hun har i tillegg 80 åpne plasser fra 12. oktober, opplyser Skånland kommune.