Tre timer går med til interpellasjoner

Det siste året har det nærmest gått inflasjon i å melde interpellasjoner til kommunestyret.

Lesestund: Fungerende ordfører Maria Fjellstad må lese mye og langt når hun i dag skal besvare alle interpellasjonene. 

nyheter

Dagens møte er intet unntak. Det er meldt inn seks interpellasjoner og ett spørsmål.

– Vi setter av cirka en halv time per interpellasjon. Det betyr at vi ikke kommer i gang med å behandle kommunestyresakene før tre timer ut i møtet, sier fungerende ordfører Maria Serafia Fjellstad.

Hun forsvarer ordningen med at representantene har mulighet til å sette en sak på dagsorden, og vil ikke kneble noen.

– Samtidig ser jeg at flere interpellasjoner kunne ha vært besvart enkelt og greit dersom representanten hadde tatt en telefon eller sendt en epost til ordføreren. Ikke alle svar må gis fra talerstolen, sier Fjellstad.