Lederen:

Vanskelig manøver i opprørt hav

Snart kan en fiskeripolitisk «bombe» detonere i Stortinget.

Kong Harald, statsminister Erna Solberg og regjeringen på plass under den høytidelige åpningen av det 162. Storting. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix 

Snart kan en fiskeripolitisk «bombe» detonere i Stortinget.

nyheter

I går åpnet kong Harald det 162. storting. For skipper Erna Solberg blir det en svært krevende seilas på opprørt hav framover, ikke minst i fiskeripolitikken. Retningen som nå stakes ut er svært interessant og viktig for oss i nord.

Til nå har regjeringen Solberg i fiskeripolitikken stort sett bare fått gjennomført politikk der de har styrt utenom Stortinget. I nasjonalforsamlingen har flertallet stort sett vendt tommelen ned for forslagene som er kommet.

Det er ingenting som tyder på at Solberg II-regjeringen, som har et snevrere parlamentarisk grunnlag enn Solberg I-regjeringen, skal få det enklere i neste periode. Det blir krevende og komplisert, slik også fiskeripolitikken framstår for mange utenfor næringa.

Årets valg ble preget av fløypartiene gjorde det bedre. SV, som hadde markante talsmenn mot den rådende fiskerpolitikken, hadde framgang. Det samme hadde Senterpartiet, som var imot nesten alt Solberg I-regjeringen foreslo. Arbeiderpartiet mistet velgere til både Senterpartiet og SV, og kommer til å bli tvunget til å markere et sterkere skille mot regjeringen i den kommende stortingsperioden.

Snart kan dessuten en fiskeripolitisk «bombe» detonere i Stortinget. Før jul i fjor la et utvalg ledet av tidligere lagmann Arild O. Eidesen fram flere forslag som gjelder kystfiskeflåten. Mange av disse er kontroversielle. Dette gjelder ikke minst kvotehandelen.

Etter dagens regler må kjøpte kvoter gis tilbake til fellesskapet etter 20 eller 25 år. Eidesen foreslår at kjøpte kvoter skal disponeres uten tidsbegrensning.

Det kommer til å bli svært krevende å få til et nasjonalt kompromiss som vil stå seg, spesielt fordi «halve Stortinget» ikke aksepterer et viktig premiss: Handel med kvoter er viktig for å sikre lønnsomheten til fiskeflåten langs hele kysten.

Trålernes leveringsplikt blir også vanskelig. Gjør Stortinget ikke nye vedtak, fortsetter dagens regime. Det store spørsmålet blir om trålerne skal la fisken igjen på kaia, eller fortsette å seile til fryselagrene? Dette er kontroversielle spørsmål, der utgangspunktet er full splittelse i Stortinget. Om Erna Solberg makter å lande en fiskeripolitikk som blir akseptert og forstått i kyst-Norge og ikke minst i nord, virker i skrivende stund ikke sannsynlig.