Utlyser stor elektrojobb

Statens vegvesen har lagt elektrojobben for Bjarkøyforbindelsene ut på anbud. Den de velger må blant annet håndtere undersjøiske lekkasjer.

Trenger elektrohjelp: Prosjektleder Hans Arne Haugland og Statens vegvesen leter etter elektrikerfirma til lukrativ elektrojobb på Bjarkøyforbindelsene. Arkivfoto: Hans Viktor Øie  Foto: Hans Viktor Øye

FAKTA
  • Bjarkøyforbindelsene består av den undersjøiske Kvernsundtunnelen mellom Grytøy og Bjarkøy på 3250 meter
  • Det blir sjøfylling og bru mellom Grytøy og Sandsøy
  • Prosjektet gir også tilsammen ny vei på 2,8 km på Grytøy, Sandsøy og Bjarkøy
  • Prosjektets totalkostnad er beregnet til 829 millioner kroner i 2014-kroner
  • Åpnes for trafikk høsten 2018
  • (Kilde: Statens vegvesen)
nyheter

I starten av uka ble anbudet lyst ut på Doffin. Statens vegvesen trenger nå noen som kan sørge for komplette elektrotekniske installasjoner for tunnel, sjøfylling, bru og vei.

– Elektroanbudet omfatter blant annet levering og driftsigangsettelse av pumpe, som kan sende vann ut av tunnel. Oppdraget vil også handle om belysning, ventilasjon, alarm og overvåkingsanlegg, forklarer prosjektleder for Bjarkøyforbindelsen i Statens vegvesen, Hans Arne Haugland.

I en tunnel som befinner seg under vann er det naturlig at det oppstår lekkasjer i varierende grad. For Bjarkøyforbindelsen planlegger Vegvesenet at lekkasjene skal håndteres via et skjold som leder vannet til dreneringsrør, og deretter sender det ut på Bjarkøysiden av tunnelen.

– Det viktigste i en undersjøisk tunnel er at det er nok pumper som kan sikre kapasiteten til å pumpe unna vannet ved eventuelle kritiske situasjoner, forklarer Haugland.

Han kan ikke røpe konkret hvor stor verdi denne elektrojobben har, men oppdraget kan ligge i størrelsesorden på noen titalls millioner kroner.

– Det er et relativt beskjedent oppdrag. Men det er et stort prosjekt og en viktig del av den totale forbindelsen. For oss er det den minste delenterprisen, men dog kjempeviktig, sier han.

Anbudsfristen går ut 30. oktober. Oppstart på arbeidet vil bli før jul, og da koordinert med de andre entreprenørene som jobber her, før elektrikerne etter hvert får tunnelen for seg selv. Elektrojobben må være ferdig tidlig høst neste år.

Haugland mener det absolutt finnes kvalifiserte firma i området, som kan gjøre jobben.

– Det finnes nok de som er kvalifiserte, men det er vel mer et spørsmål om de har kapasitet. Statens vegvesen legger alltid opp til å bruke lokale entreprenører hvis vi kan gjøre det, men denne jobben kan også for eksempel være et samarbeidsprosjekt, der flere firma går sammen om jobben, sier han.

Bygging av Bjarkøyforbindelsene er i rute i forhold til planene for ferdigstillelse høsten 2018.