Lederen:

Nå må Telenor ta samfunnsansvar

Telenor må tilføre Harstad andre oppgaver for å berge 86 sårt tiltrengte arbeidsplasser. Først da kan telegiganten bevise at samfunnsansvaret tas på alvor.

Telenor må tilføre Harstad andre oppgaver for å berge 86 sårt tiltrengte arbeidsplasser. Først da kan telegiganten bevise at samfunnsansvaret tas på alvor.

nyheter

Telenor har besluttet å legge ned kundesenteret i Harstad med virkning fra 1. desember i år. Nå ønsker riktignok konsernledelsen å poengtere at det ennå ikke er gjort noe styrevedtak, men dette er ikke noe annet enn et spedt forsøk på brannslukking. Noe henimot et mirakel må til for at styremøtet den 17. oktober får et annet utfall enn et vedtak om nedleggelse av en bedrift som er stor i harstadmålestokk.

86 ansatte vil stå uten jobb når vi går inn i desember, og ordfører Marianne Bremnes nøler ikke med å bruke ord som «hjerterått» når det skjer så tett oppunder jul. Det er det i og for seg lett å være enig i, men en slik avgjørelse vil uansett komme på feil tidspunkt. Det er trist og alvorlig for dem som berøres direkte, og det er en gedigen nedtur for harstadsamfunnet generelt. 86 arbeidsplasser i Harstad tilsvarer over 400 arbeidsplasser i Bærum, poengterer ordfører Bremnes, i et forsøk på å visualisere konsekvensene av det som nå skjer. Det sier ikke så rent lite om omfanget.

Telenors forklaring kan umiddelbart virke plausibel: Den digitale omstillingen har resultert i langt mindre arbeidsmengde på kundesentrene over det ganske land. Så drøye tre år etter at Telenor kuttet 50 stillinger på Finnsnes, er det derfor Harstads tur denne gangen. Nærmere 140 Telenor-stillinger er fjernet fra Troms på kort tid, og det er all grunn til å spørre hvorfor det er den nordlige landsdelen som skal ta all belastning.

«Samfunnsansvar ligger i hjertet av Telenors virksomhet», og «Telenors samfunnsansvar er en sentral del av vår forretningsstrategi og en sterk rettesnor for vårt arbeid i Norge». Dette er ordlyden i selskapets «festtale». I så måte er det all grunn til å stille spørsmål om ikke samfunnsansvaret også innebærer å opprettholde arbeidsplasser i den nordlige landsdelen.

Hvis man i denne saken skal kunne håpe på et mirakel, så må det være at Telenor nå evner å se sitt samfunnsansvar også i et slikt perspektiv. Telegiganten, som er statseid med omtrent 59 prosent, betaler for eksempel i dag et annet selskap for å besvare kundehenvendelser til Canal Digital. Dette er arbeidsoppgaver som må kunne tilføres Harstad for å berge 86 sårt tiltrengte arbeidsplasser. Først da kan Telenor bevise at de tar samfunnsansvaret på alvor.