Bli med opp på Hålogalandsbrua:

Dette er et syn du aldri får oppleve

Fredag var kjørebanen på Hålogalandbrua på plass. Harstad Tidende sendte reporter og vesteråling Frank R. Roksøy 180 meter til værs.

Hålogalandsbrua

nyheter

Torsdag var siste elementet på Karistrand (narviksiden) oppe. Med en klaring på under en meter på begge sider, la elementet seg perfekt på plass. Fredag heises det siste elementet på plass. Det ligger på øyjordsiden. Produksjonen av elementene ble påbegynt i Kina for 3 år siden, de kom med båt til Narvik for en måned siden, og henger nå på rekke og rad over Rombaksfjorden og danner kjørebanen til Hålogalandsbrua.

Fakta Hålogalandsbrua

  • Ved å bygge Hålogalandsbrua rett over Rombaken gjøres E6 hele 18 kilometer kortere, og reisetiden til og fra Narvik mot Vesterålen/Lofoten og Tromsø reduseres med 15-20 minutter.
  • I tillegg ledes trafikken bort fra det som i dag er en rasutsatt og ulykkesbelastet strekning.
  • Hålogalandsbrua blir 1.533 meter, med et spenn på 1.145 meter, og dermed landets nest lengeste hengebro, etter Hardangerbrua som har et hovedspenn på 1.310 meter.
  • Prislappen er vel 3,5 milliarder kroner.

Kilde: Statens vegvesen