Gudmundsen skal lede Høyres utdanningsarbeid på Stortinget

Og dette skal de andre fra partiet i Nord-Norge gjøre på Tinget.
nyheter

I dag ble Høyres fordeling til de ulike komiteene klar. Det samme gjelder hvem hvem som skal lede de ulike fraksjonene.

Høyre i Nord-Norge vil den neste perioden være representert i komiteene for næring, transport- og kommunikasjon, utdanning og familie- og kultur. I tillegg skal Margunn Ebbesen lede Høyres fraksjon i næringskomiteen og Kent Gudmundsen skal lede utdanningsfraksjonen. I tillegg er Ebbesen valgt inn i Høyres gruppestyre.

- Dette er svært gledelig for oss i nord. Det er en stor tillitserklæring at Margunn Ebbesen får lede arbeidet i næringskomiteen og at Kent Gudmundsen skal lede arbeidet i utdannings- og forskningskomiteen. Det betyr at to av fire representanter i nord har fått lederverv, sier nyvalgt stortingsrepresentant og leder i Nordland Høyre, Jonny Finnstad.

Selv sier Kent Gudmundsen, som er fra Hartad, at utdanning ligger nært hans hjerte.

- Trolig vil en av våre største utfordringer i landet, men spesielt i nord være å sikre landsdelen kvalifisert arbeidskraft med riktig utdanning. For mange faller fra og i nord har vi behov for fortsatt styrket innsats. Skal vi lykkes må vi levere alt i fra en god barnehage med kvalitet, til en skole med tidlig innsats og økt satsing hele veien til en høyere utdanning. Vi må også legge til rette for å levere forskning i verdensklasse, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen som vil være i komité med en annen harstadværing, Martin Henriksen (Ap).