Lederen:

Maktkamp med skylappene på

Utfallet tegner til å bli stygt.

Arkivfoto  Foto: Tore Skadal

Dersom dette løpet gjennomføres med skylappene på, kommer det til å ende med galopp på oppløpet.

nyheter

Bråk og intriger i travmiljøet i nord er vi ikke ukjent med. Men maken til det som nå har spisset seg til, har vi ikke sett tidligere.

Bråket kom for alvor til overflaten for en drøy uke siden, da Jan Arne Skår forlot vervet som styreleder i Totonor med umiddelbar virkning. Dette på grunn av en lang og betent konflikt med Steve Strøm, som er styreleder i eierselskapet Nord-Norge Travforbund. Mistilliten slår begge veier. For ikke å si alle veier. På et styremøte i Nord-Norge Travforbund forrige onsdag, gikk nemlig et flertall inn for å rydde opp i Totonor-styret ved å vedta mistillit til fungerende styreleder Eivind Nydal fra Harstad, styremedlem Mariann Vebostad Trudvang fra Kvæfjord og styremedlem Yngve Pedersen fra Narvik.

Begrunnelsen er at de tre angivelig skal ha manglende respekt for eier og manglende forståelse for eiers forpliktelser overfor sine eiere og hovedorganisasjon. Det vises også til «manglende forståelse for Totonor sin oppgave som bl. a. skal innlemme hele landsdelen, derav også ansvar for totalisatorkjøringer i hele landsdelen.». Marion Klette fra Bodø og Odd Geir Olsen fra Lofoten er imidlertid fredet i Totonor-styret, hvilket gir næring til påstander om kupp-forsøk.

I realiteten er det en maktkamp som utspiller seg i nordnorsk travsport. En maktkamp mellom harstadmiljøet og bodømiljøet, for å si det litt forenklet. I alle år har det vært spenning mellom de to leirene, og det hersker liten tvil om at dette koker ned til hvilken by som skal ha status som trav-hovedstaden i Nord-Norge.

En sak har alltid flere sider, og denne er ikke noe unntak. Men det som kommer i kjølvannet av denne konflikten, er imidlertid en felles utfordring for alle parter. Frykten for en kollaps i nordnorsk travsport er nemlig høyst reell.

En forsoning kan man se langt etter. Til det er situasjonen for betent og fastlåst. Derfor er det avgjørende at Det Norske Travselskap (DNT) nå kommer på banen med all den fornuft, klokskap og objektivitet som er å oppdrive. Og DNT skal vokte seg vel for å la seg fange inn i, og ta parti i en prosess som bærer preg av ureint trav. For dersom dette løpet gjennomføres med skylappene på, kommer det til å ende med galopp på oppløpet.