Kunnskapsparken søker unge gründere

I fjor lanserte Lundin Foundation og Kunnskapsparken Nord utviklingsprogrammet Arctic Accelerator. Nå søker de nye deltakere.

PILOTPROSJEKT: Disse deltok i pilotprosjektet. De representerte seks oppstartbedrifter, to fra Helgeland, en fra Salten, to fra Harstad-området og en fra Tromsø-området. Deltakerne var (f.v.) Tuva Krøgenes, Vilde Kloster, Tone Norum, Eskil Fjelldahl (fra Fjelldal), Maja Solberg, Jakob Aasjord (bak), Simen Åkerøy, Pål Lilleengen, Elizabeth Parra (fra Venezuela og Harstad), Joachim Kroknes og Kristian Pedersen. Vinnerne ble Simen Åkerøy og Jakob Aasjord fra Salten.  

nyheter

Programmet er rettet mot unge nordnorske gründere med forretningsideer innenfor fornybar energi, energieffektivisering og bærekraftig utnytting av naturressurser.

Det er suksessen i første utgave som nå fører til at partnerskapet kunngjør muligheten til å søke opptak til 2017-utgaven av Arctic Accelerator.

Får oppfølgning

Den første utgaven av Arctic Accelerator mottok søknader fra 23 oppstartsbedrifter fra hele landsdelen, der seks gründerteam ble tatt opp i programmet. Tre av seks oppstartsselskaper ble fulgt opp gjennom investeringer og annen bistand.

– Arctic Accelerator hjelper gründere med innovative forretningsideer innenfor områder som er viktig for arktisk miljø og klima, til å lykkes i å vokse og skalere sine virksomheter. Dette er forutsetningen for levedyktige bedrifter og spennende arbeidsplasser, forteller prosjektleder Marius Stamnes.

Han forteller at Arctic Accelerator er gratis for gründerne. 2017-utgaven består av en workshop der gründere under 30 år fra hele Nord-Norge inviteres til å presentere sine forretningsideer for et panel. I forkant av panelpresentasjonen mottar deltakerne råd og veiledning om den tidlige fasen i forretningsutviklingen.

Dernest skal de mellom fem og ti beste forretningsideene tilbys et intensivt rådgivingsprogram skreddersydd til den enkeltes behov og som gjennomføres med bistand fra en mentor som har spisskompetanse på de relevante bransjene. Dette utviklingsprogrammet gjennomføres fra november i år til juni 2018.

Og endelig avsluttes programmet med at gründerne presenterer seg for et panel av investorer og industrieksperter, og det mest lovende forretningskonseptet blir premiert med en pengepremie.

– Fortsettelsen av Arctic Accelerator viser at vi er i stand til å skape attraktive løsninger for gründere i Nord-Norge, som løser nåtidens miljøutfordringer i samarbeid med internasjonale aktører som Lundin Foundation, sier administrerende direktør i KUPA, Trond Slettbakk.

– Vi ser fram til rekrutteringsprosessen, og håper å trekke til oss gründertalenter fra hele landsdelen, sier han.

Viktig å søke

Lundin Foundation er en stiftelse som arbeider tett med partnere for å skape felles verdier og motstandsdyktige samfunn. Gjennom å operere på tvers av ulike geografiske områder, er målet å sikre fordeler for kommende generasjoner.

– Vi er svært glade for å fortsette vårt engasjement i Nord-Norge og vårt samarbeid med KUPA for å gjennomføre Arctic Accelerator-programmet. Dette vil fremme innovasjon innenfor bærekraft og miljø, og også entreprenørskap blant norsk ungdom, samt bidra til større tilgang til kapital, sier regional direktør Charlotte Ward i Lundin Foundation.

– Vi ønsker alle velkommen til å søke. Det viktigste er uansett å søke, og søknadsfristen er 15. oktober, sier prosjektleder Marius Stamnes.