Utfordrende samarbeid

Fellesnemda for nye Tjeldsund er usikre på hvordan de skal få til et samarbeid med Evenes, på tvers av fylkesgrensene i framtida.

BYGGE NYKOMMUNEN: Einar Aune fra Skånland (i midten) er opptatt av å bygge nye Tjeldsund. 

nyheter

Saken kom opp under orienteringer i onsdagens møte på Evenskjer. Tjeldsund-ordfører Liv Kristin Johnsen (H) hadde fått en henvendelse fra Evenes om den nye kommunen kan gi et signal for hvordan det blir med de interkommunale samarbeidsavtalene, som i dag eksisterer mellom Tjeldsund og Evenes, når Evenes ikke blir med i sammenslåingsprosessen.

– Både Tjeldsund og Evenes er forsvarskommuner og det har vært naturlig å ha et tett samarbeid, og det vil være veldig unaturlig ikke å fortsette dette samarbeidet, selv om vi slås sammen med Skånland.

– Derfor har jeg et sterkt ønske om at vi signaliserer at vi ønsker å finne løsninger for samarbeid, men må se på avtalene på nytt, sa Johnsen.

Rådmann Torbjørn Simonsen orienterte om at man også er i en prosess med å se på felles NAV-kontor, da Tjeldsund i dag har NAV-kontor sammen med Evenes mens Skånland har sitt eget.

Han fortalte at NAV har egne prosesser internt for deres framtidige organisering, men at de har antydet at det kan være vanskelig å samarbeide på tvers av fylkesgrensene i framtida.

Evald Joakimsen (Ap) fra Tjeldsund mente det er viktig at man understreker at man ønsker et felles NAV-kontor for nye Tjeldsund og Evenes, da man på grunn av utbygging Evenes vil få mange arbeidsplasser i framtida i dette området, midt mellom Harstad og Narvik.

Einar Aune (H) fra Skånland var opptatt av at fellesnemda hele tida må tenke på hva som er best for nye Tjeldsund kommune.

– Vi må tenke på å bygge nye Tjeldsund og det bør la seg gjøre å samarbeide, hvis det nå ikke er en Berlinmur mellom Nordland og Troms. Samtidig er det viktig at vi signaliserer at vi inviterer Evenes til å kjøpe tjenester fra den nye nabokommunen, sa Aune.

Fellesnemda konkluderte med å gi et felles signal til Evenes kommunestyre, som skal behandle saken torsdag, om at man i nye Tjeldsund, snarest vil ta en gjennomgang av samarbeidsavtalene og er positive til å finne løsninger.