Siste runde

Det blir en siste runde med redusert framkommelighet i Sama-området, og den kommer i hovedsak fra torsdags og fredags ettermiddag til og med natt til lørdag, varsler Statens vegvesen.
nyheter

Store deler av torsdag og fredag vil trafikken gå som normalt over Sama, lover vegvesenet. Men det blir likevel redusert fremkommelighet fra torsdags og fredags ettermiddag og natt. Ifølge vegvesenet går asfalteringen av Sama-rundkjøringen og tilstøtende veger etter planen. For å komme helt i mål tar de en siste runde med asfaltering av hele rundkjøringen torsdag og fredag kveld/natt til og med natt til lørdag.

Trafikken vil gå som normalt fra morgenen på torsdag og fredag og til kl. 17 på ettermiddagen. Deretter starter siste runde med asfaltering, og så lenge dette arbeidet pågår må trafikantene forvente samme ventetid og utfordringer knyttet til dette som det har vært de to siste dagene, skriver vegvesenet på sine hjemmesider.

Omkjøring til Trondenes og Hagebyen blir i denne perioden akkurat den samme som det har vært tirsdag og onsdag.

Det siste asfalteringsarbeidet skal etter planen være ferdig slik at trafikken kan gå som normalt fra lørdags morgen.