Slik må du kjøre mandag, tirsdag og onsdag

Asfalteringen av Samakrysset starter mandag ettermiddag. Det blir ulike omkjøringer de forskjellige dagene.

Samakrysset 12-13. september: Størst fare for kødannelser i forbindelse med arbeidene i Samakrysset mener Statens vegvesen kan oppstå tirsdag og onsdag. Derfor oppfordrer de bilistene til å beregne ekstra god tid, eller gjennom ulike alternatievr bidra til at trafikkmengden reduseres. Skisse: Statens vegvesen  Foto: Statens vegvesen

-Dersom bilistene viser fleksibilitet og planlegger alternativt, vil dette gå langt bedre enn hva tilfellet var for to uker siden.

Hans Arne Haugland
nyheter

Arbeidene med å asfaltere Samakrysset startet rundt klokken 17.00 mandag.

Tirsdag 12. og onsdag 13. september blir det noen endringer i omkjøringsalternativene, ifølge Haugland og Tollefsen.

– Da vil det som hovedregel bli lysregulering langs riksveien gjennom Samakrysset mens det foregår asfaltering av en fil om gangen. Dersom trafikkmengden blir for stor vil vi fortløpende vurdere å gå over til manuell dirigering.

– Men fortsatt må bilister til og fra Trondenes og Hagebyen kjøre via Samasjøen, men nå kan de kjøre opp Flåtenveien i stedet for Naustveien.

Samakrysset 12-13. september: Størst fare for kødannelser i forbindelse med arbeidene i Samakrysset mener Statens vegvesen kan oppstå tirsdag og onsdag. Derfor oppfordrer de bilistene til å beregne ekstra god tid, eller gjennom ulike alternatievr bidra til at trafikkmengden reduseres. Skisse: Statens vegvesen  Foto: Statens vegvesen

 

– For øvrig er kjøremønsteret disse dagene planlagt i nært samarbeid med entreprenøren og Boreal, og bussene vil få en særskilt tilrettelegging. De understreker likevel at det er umulig å forutse hvor store forsinkelser som vil kunne oppstå som følge av arbeidene som vil foregå disse tre dagene.