Tirsdagens leder:

Senterpartiet skyter med løskrutt

Man må enten bo på Andøya og/eller stemme Senterpartiet for å kunne tolke denne i favør Andøya flystasjon.

Man må enten bo på Andøya og/eller stemme Senterpartiet for å kunne tolke denne i favør Andøya flystasjon.

nyheter

Det har vært knyttet stor spenning til bestillingsverket som Senterpartiet har kjøpt og betalt for å skape usikkerhet rundt Forsvarets utbygging på Evenes. Etter flere utsettelser er rapporten nå lagt på bordet, og de som hadde håpet på en bastant konklusjon bør være skuffet. Den er i beste fall ullen, og man må enten bo på Andøya og/eller stemme Senterpartiet for å kunne tolke denne i favør Andøya flystasjon.

Sps frontfigur, Trygve Slagsvold Vedum, kan naturligvis ikke gjøre annet enn å bruke dokumentet for det det er verdt. Det er jo hans apparat som har engasjert Samfunnsøkonomisk Analyse til å prøve å gjøre et dypdykk i materien. Vi skriver «prøve», da det er vanskelig å feste lit til at en betalt ekstern aktør, uten tilgang til grunnlagsmaterialet, skal kunne gjøre mer nøyaktige beregninger enn de som allerede foreligger.

Slagsvold Vedum gjør imidlertid et tappert, men krampaktig forsøk. Han er «ikke i tvil om at Samfunnsøkonomisk Analyse» leverer en rapport som konkluderer med at utbyggingen på Evenes kan bli syv milliarder kroner dyrere enn det Forsvarsdepartementet har beregnet.» For å kunne komme fram til en slik konklusjon, må man legge alt av godvilje til. I alle fall når Samfunnsøkonomisk Analyse» selv konkluderer med at det er vanskelig å konkludere med at det ene alternativet har lavere kostnader enn det andre. Og når det kommer til militærfaglige vurderinger, presiseres det i rapporten at dette ligger utenfor rammen av prosjektet.

Senterpartiet og Slagsvold Vedum er krystallklar på at Stortinget må gjøre en ny vurdering. Det er det ingen grunn til. Selv ikke en desperat Jonas Gahr Støre på velgerjakt må la seg forlede til å inngå en allianse med Sp på et så syltynt grunnlag. Rapporten som endelig er lagt fram, er ikke noe annet enn et ventet og godt planlagt valgkamputspill. Den er i alle fall ikke egnet til å torpedere vedtaket om utbygging på Evenes.