130 år - 130 historier:

Ga aldri opp

Hun hadde innkalt til folkemøte om ny barnehage. Der var hun så å si eneste frammøtte. Men gi opp? Aldri. Hør Asbjørg Skådens historie.

130 år - 130 historier

nyheter