- 3.000 nye årsverk i Nord-Norge

Petro Arctic lanserer ny sysselsettingsprognose.

- Med bakgrunn i eksisterende felt i drift, nye utbygginger, lønnsomme olje og gass funn og selskapenes leteplaner, samt OD ressursestimater ser vi 3000 nye direkte og indirekte arbeidsplasser i Nord- Norge i løpet av 10 år, melder Petro Arctic direktør, Kjell Giæver i en pressemelding. 

nyheter

- Leverandørnæringen og våre medlemmer i Nord-Norge har ridd av den verste stormen, nå ser vi fram mot ny vekst og nye muligheter i hele Nord-Norge sier Petro Arctic direktør, Kjell Giæver i en pressemelding.

For over 50 år siden startet letevirksomheten opp på norsk sokkel i Nordsjøen. Nå er det Nord-Norge og Barentshavet som har tatt over stafettpinnen og skal løpe de viktigste etappene videre for verdiskaping for nasjonen Norge, ifølge Petro Arctic.

- Sysselsetting og verdiskaping er selve fundamentet i velferdsstaten det er derfor gledelig å presentere at olje- og gass næringen i Nord-Norge vil bidra med vekst i arbeidsplasser også de neste årene. Våre prognoser bygger på tilgjengelig informasjon fra SSB, Levert, følgeforskninger, mulighetsstudier, konsekvensutredninger, samt egne modeller, forteller Giæver.

- Med bakgrunn i eksisterende felt i drift, nye utbygginger, lønnsomme olje og gass funn og selskapenes leteplaner, samt OD ressursestimater ser vi 3000 nye direkte og indirekte arbeidsplasser i Nord- Norge i løpet av 10 år. Våre prognoser viser kun sysselsetting i Nord-Norge. Tallen for sysselsetting nasjonalt av petroleumsaktiviteten i Nord vil være mye større enn tallene som fremkommer av denne analysen, sier Giæver.

De store oljefunnene i Barentshavet som Alta/Gotha, Castberg og Wisting vil drive aktiviteten i Nord- Norge i en positiv retning.

Petro Arctic er en interesseorganisasjon for bedrifter som ønsker å posisjonere seg som leverandør til eksisterende og framtidige petroleumsrelaterte utbyggingsprosjekter i Nord-Norge og Barentshavet.