Tirsdagens leder:

Striden som kan avgjøre stortingsvalget

I årets valgkamp er vern eller vekst et svært sentralt tema, og et politisk dilemma som det ikke finnes gode, klare svar på.

I årets valgkamp er vern eller vekst et svært sentralt tema, og et politisk dilemma som det ikke finnes gode, klare svar på.

nyheter

Vern eller vekst? Det er spørsmålet som kan avgjøre valget om to uker. Nordmenn blir stadig mer opptatt av miljø og klima. Og når miljøvern settes opp mot økonomisk vekst, svarer stadig flere at de velger vern.

I årets valgkamp er vern eller vekst et svært sentralt tema, og et politisk dilemma som det ikke finnes gode, klare svar på, og som er utfordrende — spesielt for Arbeiderpartiet ved dette valget.

Småpartiene tjener åpenbart på å snakke om miljø og klima i alle sammenhenger. Partiene til venstre for Arbeiderpartiet, inkludert MDG, har stor framgang på de fleste meningsmålinger. Dersom det blir et regjeringsskifte, er det mange som er spent på hvor mye småpartiene på venstresida kan påvirke Ap.

Data fra Norsk medborgerpanel, en nettbasert undersøkelse i regi av Universitetet i Bergen der flere tusen nordmenn fra alle aldersgrupper og samfunnslag deltar, viser at befolkningen er delt omtrent på midten når de blir spurt om de er enige i at økonomisk vekst bør sikres, selv om det kommer i strid med miljøinteresser. En liten overvekt av de spurte er ikke enig. Og ikke overraskende: Blant de som stemmer Høyre, og i enda sterkere grad Frp-velgere, er det et klart flertall som foretrekker vekst. For alle de andre partiene er det stikk motsatt. Velgerne fra MDG, SV og Venstre mest for vern, heller ikke det overraskende.

At det blant Ap-velgerne er 52 prosent som foretrekker vern, mens bare 33 prosent heller vil ha vekst (resten er nøytrale), viser spilittelsen og dilemmaet for vårt største parti. Undersøkelsen viser også at de unge er mye mer for vern enn eldre.

Dette er et tydelig signal til politikere, som skal ta stilling til framtidig produksjon av olje og gass, om vi fortsatt skal ofre matjord for vei- og boligbygging — om vi skal ta klima- og naturhensyn hvis det fører til at den økonomiske veksten bremser. Stadig flere ungdommer, og spesielt de med høy utdanning, er ifølge medborgerpanelet villig til å gjøre andre prioriteringer. De vil ikke uten videre være med på «vedtatte sannheter» som at økonomisk vekst basert på økt utvinning av olje og gass er en forutsetning for å opprettholde et godt, norsk velferdssamfunn.