Kantstopp og rundkjøring i Kanebogen:

Her er det lov å kjøre

Såkalte kantstopp i stedet for busstopp skal gjøre det mer effektivt å kjøre kollektivt i Harstad. Og det er lov å kjøre i bussfeltet.

kantstopp: I Harstad må vi venne oss til at bussen skal ha prioritet. Her i Kanebogen skal den stoppe midt i høyre kjørefelt merket «BUSS». Men står det ikke busser her, kan du bruke kjørefeltet når du skal til høyre i rundkjøringa, akkurat slik denne bilen gjør. FOTO: FRANK R. ROKSØY  Foto: Frank R. Roksoy

Det er fornuftig å følge veimerkingsskiltene over kjørebanen.

Trafikkskolelærer Jåhn Hansen Öyen

farger: Gule veivisningsskilt viser geografiske mål, hvite skilt viser lokale mål som sørvistilbud. Se hvor du skal, og hold deg i det kjørefeltet skiltet er.  Foto: Frank R. Roksoy

oppmerksom: Det er fornuftig å følge veimerkingsskiltene, sier Jåhn Hansen Øyen. 

riktig: Alle disse sjåførene har forstått hvordan de skal plassere seg, enten de skal mot Gangsås eller mot Stangnes. 

nyheter

Rundkjøringer og kantstopp er nytt for harstadværingene. På sosiale medier går diskusjonen om hvordan ting egentlig bør være. De siste dagene har diskusjonen gått på strekningen mellom de to rundkjøringene i Kanebogen, der det nå er etablert et såkalt kantstopp for inntil to busser samtidig. Bussene kan ikke lenger svinge ut av kjørebanen. Det er det ikke plass til. Derfor skal de nå stoppe i en kollektivfil i høyre kjørefelt.

Kanebogen har en sentral plass i Harstadpakkens kollektivsatsing. Strekningen mellom rundkjøringa på riksvei 83 og rundkjøringa ved Shell Asby i Kanebogen er omtalt som et knutepunkt for busstrafikken. Ny plattform er allerede støpt, leskur med universell utforming er på plass og sanntidssystemet med tavler som forteller hvor og når bussene går, blir snart tatt i bruk.

Legger til rette

– I Harstadpakken legger vi til rette for at folk enkelt skal kunne bytte buss. Du kan godt si at vi legger til rette for bussen, slik at også de som har behov for å bruke bilen skal komme seg fram, sa assisterende etatssjef i samferdselsetaten i Troms fylkeskommune, Jonny Berg da vi snakket med han for en tid tilbake.

– Men hvorfor valgte dere da en kantstopp i stedet for en busslomme?


– Da de første tegningene kom, var det med busslomme og plass til én buss. Disse ble omgjort da vi så at vi måtte ha plass til to busser. Problemet var at vi ikke hadde mer plass til rådighet. Areal er en knapp ressurs, og da ble løsningen å gjøre deler av kjørefeltet til en kollektivfil. Ordningen med kantstopp ser vi flere steder i Harstad, blant annet i Hagebyveien, sier Berg. Han minner om at bussene kun skal så her ved av- og påstigning av passasjerer.

Følg skiltingen

Trafikkskolelærer Jåhn Hansen Øyen i Trafikkskolen Harstad sier at biler kan kjøre i kollektivfila som er merket «Buss».

– Ja, da er det fritt fram for alle. Og når det står busser der, så har kjørende anledning til å kjøre forbi. Men da er det spesielt viktig å sjekke at alt er klart, samt gi tegn før du skifter felt.

– Hva med dem som skal til Stangnes, hvor skal de legge seg for å unngå trøbbel når de skal ut av rundkjøringa?

– Det er fornuftig å følge veianvisningsskiltene over kjørebanen som forteller at om du skal til Stangnes/Sørrollnes/Gangsås, så plasserer du deg til venstre. Men sjekk blindsonen før du bytter kjørefelt! Og om du skal til Amfi eller Fredly, så velger du høyre felt.

– Men hovedregelen er at du skal ligge i høyre felt dersom du skal rett fram i en rundkjøring?

– Ja, men hovedregelen kan fravikes, for eksempel der skilt eller oppmerking tilsier det, noe som gjøres i stor utstrekning sørpå, men som harstadværingene ikke er vant med. Noen rundkjøringer har sine lokale tilpasninger der det ikke er helt klart hva som er rett og hva som er feil før man eventuelt møtes i en rettssal. Det beste man kan gjøre er å følge anvisningene og opptrer aktsomt og forsiktig, slik at flyten i rundkjøringen opprettholdes, sier Jåhn Hansen Øyen.