HT mener

Slå ned på uvettig dronebruk

Bøter og inndragning av utstyr er på sin plass, skriver Harstad Tidende på lederplass.

Man trenger verken pilot- eller flygelederutdannelse for å se at dronetrafikken kan utgjøre en betydelig risikofaktor.

nyheter

Den blir sett på som et uskyldig leketøy, men med uvettig bruk kan dronen sette liv og helse i fare. Og tankeløs bruk er det mye av. Ett eksempel står å lese om i dagens avis, der et helikopter fra Heli-Team måtte avbryte manøveren da piloten oppdaget en drone som hang bare 10 meter over rotoren.

Både helikopterpilot og politi ser naturligvis alvorlig på hendelsen, og det er helt på sin plass, enn si på tide, at det reageres med både bøter og inndragning av utstyr. For selv om det ikke ligger vonde hensikter bak forseelsen, er det viktig å statuere et eksempel. Når helikopterpiloter slår alarm, er det all grunn til å høre på det som blir sagt. I dårlig vær er de avhengig av å fly lavt, og da trenger man verken pilot- eller flygelederutdannelse for å se at dronetrafikken kan utgjøre en betydelig risikofaktor.

Droner blir stadig viktigere som transportform og hjelpemiddel for en rekke formål, og her har vi knapt sett begynnelsen. Og det er ikke de profesjonelle droneflyverne som bekymrer mest, snarere de mange som har funnet seg en spennende hobby. Men da er det å forvente, og forlange, at hobbyen også innebærer et påfyll av kunnskap om gjeldende lover og regler. Og teorien er lett tilgjengelig på nettet. Fagmyndigheten på området, Luftfartstilsynet, har nemlig utarbeidet et sett «hovedregler for bruk av droner til lek og hobby». Reglene omfatter maksimum flyhøyde, minimum avstand til flyplasser, sports- og konsertarenaer, osv.

Å sørge for at nye droneeiere får regelverket med på kjøpet, eller som en del av gaven, burde også være et minstekrav til forhandlerne. Dessuten må regelverk som dette alltid suppleres med sunn fornuft. Men selv om hovedvekten fortsatt bør legges på positive virkemidler, er det nødvendig med et lovverk som holder tritt med den teknologiske utviklingen og som brukes aktivt.