En fraværsgrense som virker

Elevene i videregående skole er mye mindre borte enn før. Det viser at det var både riktig og viktig å innføre fraværsgrensen.

FORNØYD Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) viser til tall som sier at fraværet har sunket betraktelig.  Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

nyheter

Fraværstallene som kom nylig viser at elevene samlet sett var 3,5 millioner timer mer på skolen i 2016/17 enn året før. Det er store tall. Og det betyr at flere elever får mulighet til å lære mer.

Til tross for mye bråk og protester innførte regjeringen i fjor høst en fraværsgrense i videregående skole. Elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel ikke få karakter i faget. Årsaken til at vi innførte fraværsgrensen var at altfor mange elever ikke var til stede i timene. Det gikk selvfølgelig utover hvor mye de lærte på skolen, men det gikk også utover medelever og lærere. Halvfulle klasserom er uinspirerende og det er vanskelig å få til en kultur for læring hvor alle elever legger ned den innsatsen som trengs. 

Men de halvtomme klasserommene er det nå slutt på. Denne uken kom tall fra Utdanningsdirektoratet som viser at fraværet har gått dramatisk ned etter innføringen av fraværsgrensen. Fravær i hele dager har sunket med 40 prosent, og fravær i timer har sunket med 33 prosent. På yrkesfag har dagsfraværet sunket med hele 50 prosent, og fraværet er nå lavere på yrkesfag enn på studieforberedende. Dette viser med all tydelighet at vi må stille krav til elever i videregående skole. Det handler om læring. Men det handler også om å bli vant til de kravene arbeidslivet stiller, og om å ha respekt for lærere og medelever.

Like viktig som selve fraværstallene er hvordan fraværsgrensen har påvirket andelen elever som slutter i løpet av skoleåret, og andelen elever som ikke får karakter i faget. Tallene fra Utdanningsdirektoratet gir grunn til optimisme også her. Andelen elever som ikke får karakter i ett eller flere fag har gått ned og færre elever slutter i løpet av skoleåret. Den store nedgangen i fraværet viser at elevene responderer positivt på å møte forventninger og å bli tatt på alvor.

Det er for tidlig å si om fraværsgrensen vil påvirke frafallet i videregående skole på lengre sikt. Men det er grunn til å være optimistisk. Og det er all grunn til å skrive ”la stå” med store bokstaver bak fraværsgrensen.