Nye sjefssersjanter i HV-16

Vil bli gitt et spesielt ansvar for å sikre at HV-16 sine avdelinger har gode grunnleggende militære ferdigheter.

NYE SJEFSSERSJANTER: Bak fra venstre: Kommandérsersjant Thomas Moelv, sjefssersjant i HV-16, major Oddbjørn Dalsbø, sjef Gisund HV-område med stabssersjant Tor Einar Olsen foran seg, kaptein Sigbjørn Henriksen, sjef Målselv og Balsfjord HV-område med stabssersjant Kåre Nesvik foran seg, kaptein Arne Markus Svendsen, sjef Bardu og Salangen HV-område med stabssersjant Stein Arne Johansen foran seg, kaptein Eirik Paulsen, sjef Harstad HV-område med stabssersjant Jan Olav Isachsen foran seg, kaptein Kai-Even Nilsen, sjef Tromsøya HV-område med stabssersjant Erlend Pettersen foran seg, kaptein Jan Erik Lindberg, sjef stabsområdet med stabssersjant Bjørn Magne Pettersen (fra Tromsø) foran seg og kaptein Stig W. Eide, sjef Tromsø HV-område med stabssersjant Agnethe Tønseth Solberg foran seg. Foto: Jonny Karlsen/Forsvaret 

nyheter

Fra 2016 har Forsvaret innført en egen karrierestige for spesialister – i tillegg til dagens karrierestige for offiserer. Dette gjelder også for Heimevernet. Tidligere har HV-16 fått på plass noen sjefssersjanter, men nylig kunne ytterligere sju soldater kle på seg nye distinksjoner, som viser graden stabssersjant i den nye karrierestigen. Det skriver Jonny Karlsen i Heimevernet i en pressemelding.

- De nyutnevnte stabssersjantene skal jobbe tett med områdesjefene og de skal utgjøre et lederteam, som skal øke avdelingenes operative evne, sier kommandérsersjant Thomas Moelv, som er sjefssersjant i HV-16. 

Han får støtte av oberst Ole Kristian Karlsen, som er sjef for HV-16. Det var han som fikk gleden av å kle på de nye distinksjonene til de sju nyutnevnte.

- Jeg har store forventninger til de nye stabssersjantene og deres videre arbeid. I løpet av 2017 skal alle områdene i HV-16 få utnevnt sin stabssersjant.

De sju nye stabssersjantene, som jobber i det sivile til vanlig, er Tor Einar Olsen fra Gisund HV-område, Kåre Nesvik fra Målselv og Balsfjord HV-område, Stein Arne Johansen fra Bardu og Salangen HV-område, Jan Olav Isachsen fra Harstad HV-område, Erlend Pettersen fra Tromsøya HV-område, Bjørn Magne Pettersen fra stabsområdet (fra Tromsø) og Agnethe Tønseth Solberg fra Tromsø HV-område.