Dagens leder:

Full fart i reformprosessene, men...

Kommunereformen kom åpenbart ikke langt nok i denne runden, og enda verre blir det hvis vedtak reverseres.

Kommunereformen kom åpenbart ikke langt nok i denne runden, og enda verre blir det hvis vedtak reverseres.

nyheter

Det går fort unna i reformprosessene i regjeringen. Sist fredag, bare ei uke etter at den store kommunereformen ble vedtatt i Stortinget med knappest mulig margin, ble beslutningen tatt om å slå sammen fylkesmennene i Troms og Finnmark, med hovedsete i Vadsø.

I Arbeiderpartiet og Senterpartiet sniker nok følelsen seg inn: Her skal flest mulig brikker på plass, slik at det blir vanskeligst mulig å kjøre en reverseringspolitikk dersom de to partiene vinner valget. Sp har lovd at alle tvangsekteskap skal oppheves, mens Ap har antydet det samme. Men det kan bli en meget krevende prosess.

Kun én stemme sørget for flertall for at Norges 428 kommuner blir redusert til 354. Det er 74 kommuner færre enn i dag, og den største reduksjonen i kommunetallet siden 60-tallet. Resultatet er isolert sett imponerende, ikke minst ut fra at Arbeiderpartiet, som tidligere har ønsket å redusere antall kommuner betydelig, ikke har gjort noe som helst for å bidra til kommunalminister Jan Tore Sanners (H) store prestisjeprosjekt.

Rent politisk og taktisk sett er det kanskje ikke overraskende at Ap ikke vil hjelpe Høyre, men heller strø sand og stikke kjepper i hjulene på samme tid. Partiet har tidligere vært klar på at Norge trenger færre og mer effektive kommuner, og det var Ap som startet reformprosessen. Men nå før valget er det politiske spillet i gang. Et spill som går mer på følelser enn fornuft. Her gjelder det å vinne velgerne, ikke å drive fram fornuftig politisk tankegods.

Bruken av tvang er spesielt omstridt, og det er nettopp dette opposisjonen naturlig nok vil utnytte for det den er verdt. Ap og Sp vil bruke tida fram til valget godt, med lovnaden om at alle tvangsvedtak vil bli opphevet umiddelbart ved et regjeringsskifte. Det samme gjelder fylkeskommunenen som slås sammen mot sin vilje, som viktigste kort for å vinne velgere.

Kommunereformen kom åpenbart ikke langt nok i denne runden, og enda verre blir det hvis vedtak reverseres. Blir det regjeringsskifte, stopper trolig store deler av reformen opp. I stedet burde den fortsette, med flere frivillige kommuner som ser fornuften i samarbeid.