Barnehageopptaket:

Vurderer ny barnehage i sentrum

Hovedopptaket til barnehagene i Harstad, viser at alle barn med rett til plass i henhold til barnehageloven, har fått tilbud om plass.

NY SENTRUMSBARNEHAGE? Rådmannen mener at barnehagedekningen i sentrum ikke er i tråd med brukernes ønsker og behov, mens dekningen sør for sentrum er større enn behovet. 

nyheter

Etter hovedopptaket har totalt 341 barn fått et tilbud. 291 barn med rett til plass etter lover, ti barn som søkte etter fristen og to barn født etter 30.11.2016 har fått et tilbud i private barnehager, melder rådmannen.

I tillegg har 38 barn fått overflytting fra en barnehage til en annen barnehage.