NGU skal kartlegge mineralforekomster i Nordland:

Sjekker ut Evenesmarka

NGU skal kartlegge mineralforekomster i Nordland for over en million kroner.

LETER: NGU skal kartlegge mineralforekomster i Nordland for over en million kroner. Blant annet forekomster av kalkspatmarmor i Evenes. Her et felt med kalkspatmarmor i Ibestad.   Foto: Illustrasjonsfoto: Kjell Solbakken

nyheter

Nå får NGU et tilskudd på 300.000 kroner i 2017 for å finne ut om to nye forekomster av kalkspatmarmor i Evenes og Saltdal kommuner kan utnyttes kommersielt, skriver Saltenposten denne uke.

– Dette prosjektet vil heve det geologiske kunnskapsnivået om Nestbylia ved Rognan og Evenesmarka i Evenes kommune, sier fylkesråd for næring Mona Fagerås i en pressemelding.

Ressursene her har tradisjonelt ikke vært ansett som interessante på grunn av høyt innhold av andre mineraler i tillegg til kalkspat. Men analyser gjort i 2016 viser at de inneholder til dels meget ren kalkspat, som ved bruk av ny teknologi kan bli en verdifull ressurs. Samtidig synes forekomstene å være svært store. NGU får også et tilskudd på inntil 400.000 kroner for å fastslå utnyttelsespotensialet for kjente nikkelkobber (Ni-Cu)-forekomster i Nordland, melder avisen Saltenposten