Utsetter veiarbeid på Rolla til 2018

Det er besluttet å utsette oppstarten på det planlagte veiarbeidet på fylkesvei 848 på Rolla i Ibestad kommune til 2018.

UTSETTER: Tor Ivar Johnsen i Statens vegvesen melder at veiarbeidet på Rolla er utsatt til 2018. Her et bilde fra utbedring av Aunveien i Harstad. Foto: Statens vegvesen, Hilde Heitmann 

nyheter

Etter planen skulle det i løpet av våren/sommeren 2017 starte opp en ny runde med oppgradering av denne fylkesveien. Det er Troms fylkeskommune som er veieier og som finansierer prosjektet.

Konsulentselskapet Multiconsult har utført prosjekteringen i prosjektet, og i forbindelse med en rutinemessig tredjepartskontroll av løsningen ble det pekt på en del tekniske og sikkerhetsmessige utfordringer.


En heidundrende veifest

Rolla ble igjen samlet til ett øysamfunn. Oppgraderingen av veien over Hamran er ferdig. Det vet ibestadværingene å feire.

 

– På grunnlag av dette ønsket Multiconsult å prosjektere en ny løsning, og i påvente av nye planer ble prosjektet derfor foreløpig stanset. Vi hadde i det lengste håpet at vi fortsatt skulle klare å komme i gang i løpet av denne våren, men den forsinkede oppstarten skaper utfordringer knyttet til å få ferdigstilt den permanente rassikringen i vinterhalvåret, ettersom den involverer store flater med sprøytebetong, sier Tor Ivar Johnsen, seksjonsleder i Statens vegvesen.

Etter å ha vurdert de ulike mulighetene er det i samarbeid med veieier Troms fylkeskommune derfor besluttet å utsette oppstarten av dette prosjektet til 2018, og sannsynlig oppstart blir da i april måned, skriver veivesenet i en pressemelding.