Kronerulling for «Anna Rogde»

Er i vanskelig økonomisk farvann.

STEVNER UT: «Anna Rogde» forlater Harstad like etter midnatt natt til lørdag for en ny utenlandstur.Foto: Knut Godø  Foto: Harstad Tidende

nyheter

Ei gruppe ledet av Terje Martin Ørjansen og Svein Arne Langseth har satt i gang en kronerulling for skonnerten «Anna Rogde». Anna befinner seg for tida i vanskelig økonomisk farvann.

- Innsamlet beløp vil bli øremerket til vedlikehold/innkjøp til skuta, og skal disponeres av styret i Anna Rogdes Venner i samsvar med foreningens vedtekter, melder initiiativtakerne i en melding.

En stor aksjon ruller på facebook, med utspring i siste ukes meldinger om de økonomiske vanskene rundt skuta.

Siden driftsmiljøet ikke har kunnet budsjettere tilstrekkelig for den forestående - og trolig kostbare - klassingen av skuta, er risikoen stor for at hun mister viktige papirer, og blir liggende ved kai med tilnærmet null drift og nødtørftig vedlikehold.