– Krisen må løses snarest

Politikerne krever rask handling fra administrasjonen for å løse den akutte sykehjemskrisen.

Klar beskjed: Hanne CS Iversen og Kari-Anne Opsal ga kommunalsjef Rita Johnsen klar beskjed om å komme med rask løsning på sykehjemskrisen. Foto: Andreas Isachsen  Foto: andreas Isachsen

NYFØDT: Fungerende ordfører Maria Serafia Fjellstad hadde med seg 14 dager gamle Nora, som bare ga lyd fra seg et par ganger under det lange møtet.  Foto: andreas Isachsen

nyheter

Det var Frps Hanne CS Iversen som tok opp saken i formannskapet tirsdag. Både hun og Aps Kari Anne Opsal var krystallklare på at de ikke vil vente på en langsiktig vurdering og løsning når så mange pleietrengende står i ventekø.

Kommunalsjef Rita Johnsen opplyste at det for 14 dager siden var 19 pasienter som ventet på langtidspleie.

– I dag venter 9 pasienter på plass. Administrasjonen har sagt at vi ønsker å bruke tid på dette. Det var ingenting som tilsa at det skulle bli flere på ventelisten det siste året. Vi ønsker derfor å se på om vi gjør en god nok jobb i hjemmene før pasienten får sykehjemsplass. Vi vil også se på om måten vi er organisert på er god nok, sa Johnsen.

Sykehjemskrisen fører til noen uheldige konsekvenser for de som venter på plass, men kommunalsjefen forsikret at kommunen bestreber seg for å gi dem forsvarlige tjenester.

– Det er viktig å vite hvor vi er, før vi gjør tiltak. Vi jobber på flere fronter, men vi har ingen konkrete planer om nye sykehjemsplasser. Nye plasser trenger ikke å være løsningen på problemet vi har nå, sa Rita Johnsen.-

Administrasjonen skulle etter planen legge fram sin vurdering i juni. Det godtok ikke formannskapet.

– Vi har et reelt behov som vi må gjøre noe med nå. Administrasjonen må komme med forslag til løsninger før juni måned, sa gruppeleder Kari-Anne Opsal i Ap.

Hanne CS Iversen pekte på at det står nok pasienter på venteliste til å fylle en hel sykehjemsavdeling. I tillegg til et ukjent antall som venter på bolig med heldøgns omsorg.

– Vi har en akutt situasjon og vi har ikke tid til å vente. De gode signalene om å finne langsiktige løsninger hjelper ikke dem som har behov i dag. Derfor må denne saken finne en løsning snarest. Venter vi til juni måned, vil det gå langt utpå høsten før pasientene får tilbud, sa Iversen. Politikerne krevde å få seg forelagt en sak mai.

Rådmann Hugo Thode Hansen mente det ikke var sikkert at administrasjonen ville anbefale en quick fix løsning. – Ting stikker dypere enn som så, sa han.

Da brøt fungerende ordfører Maria Serafia Fjellstad inn.

– Vi har gitt beskjed om at vi ønsker ei sak til behandling i mai der det ses på kortsiktige løsninger for dem som venter på plass. Så er vi glad for å få en grundigere vurdering av saken i junimøtet, sa Fjellstad. Da vil også en mulig gjenåpning av Sama sykehjem bli vurdert.

– Sama sykehjem må gjenåpes

Sykehjemskrisa kom ikke som lyn fra klar himmel. I over et år har det stått mellom 15 og 20 pasienter i ventekø til heldøgn omsorgsplass.

Det er nok mange pasienter til å fylle to avdelinger på et sykehjem.

Onsdag gikk eldrerådet til det skritt å oppfordre administrasjonen til å gjenåpne Sama sykehjem, eller bruke søsterhjemmet som inntil nylig huset asylsøkere, for å gi pasienter på vent et tilbud.

Eldrerådet avviser bestemt tanken på å omgjøre eksisterende enkeltrom i sykehjem til dobbeltrom. Dette både når det gjelder kort eller lang varighet.

– Unntaket kan gjøres for ektefeller eller samboere, vedtok eldrerådet.

Eldrerådet er dermed på kollisjonskurs med omsorgsutvalgets leder som nylig åpnet for at dobbeltrom måtte kunne brukes for å avhjelpe situasjonen. Men først etter at begge pasientene hadde sagt seg villig til å dele rom.

I sitt vedtak ber eldrerådet om at kommunestyret blir orientert om sykehjemskrisa i møtet torsdag i neste uke.

Planlegger i helse og omsorg, Roger Rasmussen, informerte i går eldrerådet om mangelen på institusjonsplasser.

– Antall pasienter som venter på plass i sykehjem eller omsorgsbolig har vært stabil. Situasjonen oppsto ved årsskiftet 2015–2016. Vi fikk en viss bedring da vi etablerte åtte flere sykehjemsplasser i Olavsgården i august 2016, men etter en stund økte antallet igjen, sa Rasmussen.

Omsorgsplass

Administrasjonen har innført et felles begrep for boliger med heldøgns omsorg og sykehjem – nemlig heldøgns omsorgsplass. I dag finnes det ingen planer om å bygge nye sykehjemsplasser. Derimot har evaluering av boliger med heldøgns omsorg vist at mange kan klare seg med denne tjenesten.

– Jeg får en vond følelse av at dere i administrasjonen synes å mene at vi har nok mange sykehjemsplasser, sa eldrerådets leder Ivar Østberg.

Rasmussen viste til at sykehjem i nær fremtid vil bli et helsetjenestetilbud.

– Med det hjelpeapparatet vi bygger opp, tror vi at mange vil klare å bo i boliger med heldøgns omsorg hele livet. Det betyr at færre vil ha behov for sykehjemsplass, sa Rasmussen.