STATOIL-KONFERANSE I HARSTAD TORSDAG:

Jakter nordnorske leverandører til Johan Castberg-prosjektet

Statoil vil legge til rette for at nordnorske leverandører skal kunne konkurrere om oppdrag til en mulig utbygging på Johan Castberg.

Skip: Det er besluttet å bruke et produksjonsskip på Johan Castberg for å utvinne oljen. 

nyheter

Torsdag var det seminar i Harstad for utvalgte leverandører. Ifølge Statoil vil en utbygging på Johan Castberg gi betydelige ringvirkninger i Nord-Norge. Det innebærer i så fall mange muligheter for regionens industri og næringsliv. Den forventede utbyggingskostnaden ligger på rundt 50-60 milliarder kroner, der den estimerte andelen for nordnorske leverandører i utbyggingsfasen ligger på 1,7 mrd. (ref. Agenda Kaupang).


Ordfører Marianne Bremnes:

– Det er vår tur nå

Ordfører Marianne Bremnes gratulerte og åpnet med sangen om «Sigfrid», skrevet av Ola Bremnes. En sang om den første båten som ble bygd i Harstad.


– Johan Castberg er et banebrytende prosjekt som vil representere et nytt og viktig skritt i utviklingen av virksomheten i Barentshavet, sier Marit Lind, anskaffelsesdirektør for Johan Castberg-prosjektet.

Leverandørseminaret ble denne gang arrangert for nordnorske leverandører som kan være aktuelle for leveranser på plattformdekk og undervannsutstyr. Flere leverandørseminar vil bli arrangert for de øvrige leveranseområdene i forbindelse med utbyggingen.


– Jeg vil være med å heie fram alternative energikilder men:

- Å hente opp oljen utenfor LoVe er bedre enn kulldrift

Barn og unge, olje- og gassvirksomheten i nord og regjeringsskifte til høsten, er bare noe av det ordfører Marianne Bremnes vil ha fokus på i 2017.


Nærmere 70 personer fra 35 selskap (herunder også fra Statoil og PetroArctic) deltok på seminarrom som tilrettelegges av PetroArctic, melder Anne-Mette Fjærli, kommunikasjonsleder i Statoil ASA i Nord-Norge.

Flagget til topps

Det var 1. april i 2011 at flagget gikk til topps i Medkila: Statoils letekontor i Harstad fant olje på Skrugard. Det var brønn nummer 87 i Barentshavet (av nå totalt 168) og etter nærmere 30 år med leting hadde man nesten gitt opp håpet om et større oljefunn. Spor etter hydrokarboner fant man i nesten annenhver letebrønn, men oljen var lekket, spist opp, fordunstet.


Johan Castberg-feltet:

Et viktig skritt nærmere

I Statoils bygg i Medkila jobbes det hardt med få realisert utbygging av Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Nå er de et skritt nærmere.


– Men Skrugard skrev geologihistorie og markerte starten på en ny ære der man gjorde flere funn. I 2012 kom Havis og i 2014 Drivis. Det er disse tre som sammen utgjør det som nå kalles Johan Castberg, sier Anne-Mette Fjærli.

Det er gått seks år siden første funnet på Johan Castberg ble gjort. Seks krevende år med lav oljepris og generell nedgang i industrien, men Statoil og partnerne har jobbet hardt for å få lønnsomhet i prosjektet, deriblant halvert utbyggingskostnadene. Fra 80 USD til nå under 35.

Mulig drift fra 2022

– Det er klart vi må tro at vi lykkes. Hver dag kommer vi jo ett steg nærmere en realisering, og målet er å kunne ta en investeringsbeslutning mot slutten av året, slik at Johan Castberg skal kunne komme i drift i 2022, sier anskaffelsesdirektør Marit Lind.

Det var i februar 2016 at Statoil og partnerne besluttet å modne fram et flytende produksjonsskip (FPSO) som mulig utbyggingsløsning for Johan Castberg-feltet. Investeringsbeslutning for prosjektet er planlagt mot slutten av 2017 og fordrer at prosjektet er lønnsomt. I så fall vil planlagt oppstart være i 2022. Dersom feltet settes i drift vil det ha en levetid på 30 år. Med reserver på mellom 450-650 millioner fat er Johan Castberg den nest største feltutbyggingen på norsk sokkel, etter Johan Sverdrup. Spørsmålet om plassering av driftsorganisasjon for Johan Castberg blir gjenstand for vurdering i forbindelse med konsekvensutredningen av utbyggingen. Prosjektorganisasjonen sitter i Harstad/Oslo.

Blant de nordnorske leverandørene på konferansen finner vi:

• Advantec (Hammerfest)
• Aker Solutions Sandnessjøen
• Harstad Mek Verksted
• Kunnskapsparken Bodø, kunnskapsparken Nord
• Lemminkainen Norge
• Manoda (Harstad)
• Maritim Sveiseservice
• Momek Group
• Nussir
• Olje- og gassklynge Helgeland/Kunnskapsparken Helgeland
• Polarbase
• Pro Barents
• Strømsnes Eiendomsutvikling
• Tromsø Havn
• Wergeland og Wergeland Base
• Westcon Helgeland 
• Prosjekt | Johan Castberg/Veidnes