Ordfører Marianne Bremnes:

– Det er vår tur nå

Ordfører Marianne Bremnes gratulerte og åpnet med sangen om «Sigfrid», skrevet av Ola Bremnes. En sang om den første båten som ble bygd i Harstad.

en alvin: Ordfører Marianne Bremnes overrakte et bilde av kunstner Alvin Jensvoll til Siri Espedal Kindem i Statoil.   Foto: Frank R. Roksøy

nyheter

Ordføreren spolte tilbake til 1896 og minnet om at Kaarbøverkstedet startet sin virksomhet nettopp her av Rikard Kaarbø, byens grunnlegger som i dag står på sokkel utenfor Harstad sparebank.

Samlet skrapjern

– Hans sønn Agnar ville ikke bare reparere båter, han ville bygge dem, også. Dette var i overgangen mellom trebåter og stålbåter, og dermed satte han i gang bygging av en supermoderne båt, i stål. Det kom arbeidere hit som hadde jobbet på Ofotbanen, og de samlet skrapjern for å få nok metall til den første båten, som ble «Sigfrid», oppkalt etter Agnar Kaarbøs søster som døde tidlig. Og skipsverfts-tradisjonen var også en av grunnene til at Statoil etablerte seg her i 1976 og siden har vært her.